De KSN Gedragscode – versie september 2017 

 1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom 
 2. Veroorzaak geen overlast 
 3. Toon respect voor de natuur 
 4. Vis met lood-vervangende werpgewichten 
 5. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging 
 6. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen 
 7. Vis alleen met visveilige systemen 
 8. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat 
 9. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen 
 10. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak 
 11. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen 
 12. Voorkom overmatig voeren 

Toelichting

1.Toon respect voor een ieder en zijn eigendom

Primair wordt bedoeld dat men zich aan de ‘normale’ fatsoensnormen houdt zoals die gebruikelijk zijn in onze samenleving. Net zoals ieder ander maken karpervissers bijvoorbeeld geen onrechtmatig gebruik van andermans eigendom (bijv. zonder toestemming vissen op privéterrein). Karpervissers zijn niet de enige recreanten die aan de waterkant vertoeven. Houd daarom rekening met andere vissers, watersporters, dagrecreanten, wandelaars etc. Claim geen stekken en profiteer niet - zonder te overleggen – willens en wetens van de inspanningen van andere karpervissers.

2.Veroorzaak geen overlast

In met name woongebieden wordt snel overlast ondervonden, vooral tijdens de nachtelijke uren. Vooral te hard afgestelde beetmelders zijn hier debet aan. Overlastsituaties worden voorkomen door het volume van de beetmelders laag te zetten. Ook kleine stemverheffingen kunnen ’s nachts al snel als hinderlijk worden ervaren. Voorkom dat andere mensen aanstoot kunnen nemen aan je gedrag.

3.Toon respect voor de natuur

Houd zoveel mogelijk rekening met flora en fauna. Creëer bijvoorbeeld geen visstek door het snoeien van bomen en planten en verstoor geen broedende vogels. Behandel ook andere vissoorten met liefde en respect. Laat geen afval achter op je visstek. Doe je behoefte in een emmer. Ruim afval op, ook als dat door anderen is achtergelaten. Als karpervisser val je op in je omgeving en word je snel verantwoordelijk gehouden voor afval dat op de stek is achtergebleven na je vertrek.

4.Vis met lood-vervangende werpgewichten

Lood is giftig en hoort niet in het water thuis. Het is gevaarlijk voor mens en dier, omdat het niet afbreekt maar aanwezig blijft in het milieu. Het stapelt zich jaarlijks op, omdat er steeds opnieuw vislood in het water terecht komt terwijl er daarnaast nog lood uit voorgaande jaren corrodeert.

Het gebruik van loodverliezende systemen waarbij direct na de aanbeet loodverlies optreedt, wordt door De KSN sterk afgeraden.

De georganiseerde hengelsport stimuleert de marktsector en de sportvissers om uiterlijk vanaf 2020 te stoppen met het produceren, verdelen en gebruiken van lood. Bij karpervissen wordt veel gebruik gemaakt van (zwaar) lood. De KSN roept op om in de komende jaren lood te vervangen door geschikte, loodvrije werpgewichten zoals steen, ijzer, glas of natuurvriendelijk composiet.

5.Meld calamiteiten en onregelmatigheden

Instanties zoals de gemeente, de politie, het waterschap of de hengelsportvereniging hebben een milieu/calamiteiten telefoon. Door melding te maken van calamiteiten en onregelmatigheden zoals vernieling, overlast, vervuiling, vissterfte en stroperij, werk je actief mee aan een beter (leef)milieu.

6.Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen

Zonder de benodigde vergunningen (niet alleen visvergunning maar ook bijv. gebruikersvergunning of toegangsbewijs) ben je in overtreding.


7.Vis alleen met visveilige systemen

Vis alleen met systemen waarbij de karper zich na lijnbreuk direct kan bevrijden van werpgewicht en lijn. Gebruik geen montage die de karper onnodig schade toebrengt zoals een bent-hook-rig als je karpers met zachte bekken kunt verwachten.
Beperk het gebruik van een lange schuurbestendige voorslag tot die specifieke situaties waarin geen alternatieven aanwezig zijn.


8.Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat

Door het gebruik van een goede onthaakmat zal de karper geen onnodig letsel oplopen bij het meten, wegen en fotograferen.

9.Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen

De slijmlaag van de karper is de grootste bescherming tegen bacteriën, virussen en parasieten. Bij uitdroging en/of beschadiging kan de karper bezwijken. Voorkom dit door de vis nat te houden.

10.Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak

Zet de vis zo snel mogelijk na de het vangen terug. Mocht je een vis willen bewaren voor een foto, gebruik dan slechts één karper per bewaarzak. Door meerdere karpers in een bewaarzak te bewaren is er grote kans dat de karpers elkaar letsel toebrengen.

Een bewaarzak moet goed ‘verankerd’ zijn. Tevens dient de bewaarzak op een zuurstofrijke plaats te worden weggehangen. Hang een bewaarzak nimmer tussen de waterplanten. Waterplanten onttrekken na het invallen van de duisternis zuurstof aan het water. Ook op modderige bodems kunnen zuurstofarme situaties ontstaan.

Hang een bewaarzak, in verband met golfslag en stroming, nooit in de buurt van harde, puntige structuren (zoals bijv. basaltblokken).

Een drijvende weegzak (recovery of retention sling) gebruik je alleen voor het kort bewaren van een vis.

11.Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen

Een karper is niet voor niets groot geworden in het water waarin hij rondzwemt. Door verandering van zijn biotoop kan er een levensbedreigende situatie ontstaan voor de karper. Vaak zijn de bekende grote exemplaren ook nog eens ‘target’ vissen voor veel karpervissers. Door hen een vis te ontnemen, ontneem je collega vissers ook een stuk plezier in de visserij.

12.Voorkom overmatig voeren

Overmatig voeren kan de kwaliteit van het water aantasten. Houd bij het bepalen van de hoeveelheid voer, bijvoorbeeld bij een voercampagne, rekening met de grootte van het water en de omvang van het visbestand. Houd ook altijd rekening met anderen die het water bevissen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.