Kan jij wat voor De KSN betekenen? Hulp gevraagd!

Wie trouw het ‘woordje van de voorzitter’ leest, kan zich vast voor de geest halen dat ik al enkele malen de inzet van onze vrijwilligers heb geroemd. Nalezen kan via onze website deksn.nl, onder het kopje De KSN – Voor(zitter)woord. Zonder vrijwilligers staat alles stil. 
Hoewel het meeste werk van onze vereniging handen en voeten krijgt in de 9 regio’s, is ook het landelijk bestuur in de weer met het draaiend houden en verder uitbouwen van onze club. Net zoals het bij alle verenigingen het geval is, geldt ook voor de landelijke bestuurders dat ze na verloop van tijd de ruimte geven aan nieuw bloed. Zo ook bij ons. Dit jaar treedt een flink deel van ons bestuur af. De zoektocht naar opvolging is gestart. In dit artikel leg ik jullie uit hoe we op dit moment reilen en zeilen. En wat jij zou kunnen doen!

Voor de vrijwilliger is tijd geen geld

Niet iedereen zal zich regelmatig afvragen of een bestuursfunctie iets voor hem of haar is. Maar neem de tijd en lees dit stuk en wie weet, wil je er zelf eens over nadenken, of met iemand over sparren. 
Een reactie die je vaak hoort is, en daar is De KSN geen uitzondering op, dat het veel tijd kost. Liever zien we natuurlijk dat je kijkt wat het je brengt. Maar tijd is schaars. Hoeveel tijd je precies kwijt bent hangt helemaal van jezelf af. Het adagium ‘vele handen maken licht werk’ is dan ook erg toepasselijk. Aan de hand van enkele voorbeelden zal ik proberen hier wat meer over te vertellen.

De huidige organisatie

Maar eerst wijd ik jullie in over hoe we nu georganiseerd zijn. Het bestuur bestaat uit 5 leden aangevuld met Gerwin, adviseur namens Sportvisserij Nederland, tevens coördinator van de Topcompetitie Karper. We hebben met Anton een bestuurslid dat belast is met het regelen van deelname aan beurzen zoals Carp Zwolle en de VBK-meeting en het beheer van de opslag. Remco zorgt ervoor dat er ieder jaar een succesvol jeugdkamp wordt georganiseerd. Jan is als penningmeester verantwoordelijk voor de leden- en financiële administratie en Michiel zorgt voor de nodige informatie vanuit het veld en is vaste spreker op de Landelijke meeting. Als voorzitter leid ik vergaderingen met leden en De KSN regiovertegenwoordigers en neem ik deel aan diverse vergaderingen bij Sportvisserij Nederland. Ik heb daarnaast contact met andere verenigingen zoals het VBK en de BVK en ik schrijf dit soort stukjes voor het blad. Naast de bestuursfuncties is Fred actief als hoofdredacteur en verzorgt Liesbeth de administratie. Ferry, Rob, Huub en Peter zijn de bondscoaches en assistenten van de dames en heren WK teams. Best een aardige club bij elkaar dus.

Het huidige bestuur heeft zich aangeleerd om niet te veel te vergaderen. En we maken ook geen diklijvige verslagen, een kort actielijstje is vaak al voldoende. Via WhatsApp en e-mail weten we elkaar feilloos te vinden als het nodig is. En als we willen overleggen gebruiken we regelmatig Skype. Dat bespaart een hoop reistijd en reiskosten. Als we het nodig vinden om elkaar face to face te ontmoeten, dan zijn we altijd welkom in het ‘huis van de Sportvisserij’, oftewel het kantoor van Sportvisserij Nederland, centraal gelegen in Bilthoven. 
Een andere vraag die vaak gesteld wordt, is of er een vergoeding tegenover het bestuurslidmaatschap staat. Dat is het geval, maar die is bescheiden, om de begroting sluitend te krijgen en om te voorkomen dat iemand in het bestuur wil vanwege de vergoeding. Dat is geen goede drijfveer. Ook vergoeden we de reiskosten die je voor het bestuur maakt.
We maken allemaal onze eigen afweging hoeveel tijd we over hebben voor De KSN. Soms is het wat meer, soms wat minder. We zouden best meer willen doen, maar daartoe ontbreekt het niet alleen aan tijd, maar ook aan financiële middelen. Gelukkig leverde de enquête van een poosje geleden op dat verreweg de meeste leden blij zijn met De KSN. En daar doen we het voor!Kansen te over

Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden dienen zich kansen aan voor nieuwe mensen. Hoe gaaf is het als je een stempel kunt drukken op de toekomst van de karpervisserij in Nederland. Om aan tafel te zitten bij de partijen die beslissen over deze toekomst, waar beroepskrachten en financiële middelen beschikbaar zijn die het onderscheid kunnen maken. Ik denk dan met name aan Sportvisserij Nederland, maar ook aan federaties, specialistenverenigingen en allerlei experts. 
Ik durf haast wel te zeggen dat iedereen die actief is geweest binnen het bestuur, terugkijkt op een leerzame en leuke ervaring. Je leert de sportvisserij-organisatie van binnenuit kennen. Natuurlijk kun je niet alles bepalen en kom je ook wel eens in een situatie terecht dat je niet tevreden bent met hoe het gaat. Dat is inherent aan hoe de sportvisserij georganiseerd is. De hengelsport is dermate divers, dat het onmogelijk is om de wensen van alle disciplines altijd weer te kunnen inwilligen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het loont om samen te werken met andere partijen. Je leert veel mensen kennen die allemaal het (karper)vissershart op dezelfde plek hebben. De gedeelde passie verbindt ons vissers in alle soorten en maten.

Afhankelijk?

De KSN is niet volledig afhankelijk van andere partijen. We hebben een eigen historie met een eigen cultuur. We bestaan dit jaar immers al 45 jaar! En we hebben de tand des tijds doorstaan. Van een KarperStudiegroep die veelal pionierde met aas en materiaal, hebben we ons doorontwikkeld tot een dynamische club die belangenbehartiging mixt met leuke, gezellige activiteiten. 
We hebben in het verleden discussies geslecht en mensen bij elkaar gebracht. Heel lang geleden gold dat voor de voor- en tegenstanders van kweekkarper versus boerenkarper, minder ver terug in de tijd de afkeer of juist aantrekkingskracht van betaalwateren en tegenwoordig zie je dat het wedstrijdvissen (TC en WK) zorgt voor discussie tussen fanatiekelingen en leden die het liever links laten liggen. De keuzes die we gemaakt hebben bewijzen eens te meer dat er ruimte is voor variatie en dat we continu in staat zijn gebleken om in te spelen op de behoefte van de leden en de karpervissers in het algemeen. Iets om trots op te zijn.

Eisen

Als je je afvraagt of het iets voor jou kan zijn, dan wil je natuurlijk weten wat er op je afkomt. In de kaders staan de belangrijkste taken per functie. Eigenlijk spreken we liever van rollen. Een bestuurder kan een bepaalde rol op zich nemen, of een deel ervan. Of meerdere rollen combineren. 
Zoals eerder gesteld, bepaal je zelf wat je leuk vindt en hoeveel energie je wil steken in een rol. In de statuten onderscheiden we de verplichte functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kennen we een zogenaamd algemeen bestuurslid. Naast de vaste taken hebben we op dit moment een aantal portefeuilles. Die zijn naar keuze in te vullen. Het is ook mogelijk dat als er niemand is die een portefeuille op zich kan nemen, deze te laten voor wat het is. Het is belangrijker dat je als voltallig bestuur de zaken naar ieders tevredenheid verdeelt, dan dat je zit opgescheept met iets waar je niks mee hebt. 
Zijn er dan helemaal geen eisen? Toch wel. Ter illustratie: als penningmeester is het wel handig als je iets hebt met cijfers, maar je hoeft geen boekhouder te zijn. En als voorzitter moet je het niet vervelend vinden om wat vaker te vergaderen. Heb je daarentegen de portefeuille Beurzen, dan lijkt het logisch dat je wat vaker dan een ander in De KSN-stand staat. Je hoeft dus geen doorgewinterde vergadertijger te zijn, verre van zelfs! 
Hieronder vind je ook een indicatie van de tijd die het kost. Het gaat bij de rollen om een gemiddelde per week, bij de portefeuilles om dagen per jaar. De inzet is afhankelijk van de periode in het jaar. Degene met de portefeuille Jeugd heeft het rondom het jeugdkamp wat drukker. De penningmeester heeft in het begin van het jaar wat meer om handen met de inning van de contributie en het opstellen van de begroting. Wat niet is meegenomen in de tijdbesteding is een steentje bijdragen aan een beurs zoals Carp Zwolle of je aanwezigheid op de Landelijke Meeting. Of als je een keer een kijkje neemt bij een van de jeugdkampen of een wedstrijd van de Topcompetitie. Dat is natuurlijk niet verplicht maar ligt wel enigszins voor de hand. Het is super leuk om ook bij de activiteiten aanwezig te zijn om te zien hoe gezellig het eraan toe gaat. En waar we het allemaal voor doen.

Rol Voorzitter (2 uur per week)
 • Voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen (4x p.j.) en Algemene Ledenvergaderingen
 • Overleg met mede-bestuursleden via WhatsApp, e-mail en telefonisch
 • Vertegenwoordigen van De KSN bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen van Sportvisserij Nederland en regelmatige contacten met ‘Bilthoven’
 • Deelname jaarlijks Specialistenoverleg met VNV en SNB

Rol Penningmeester (1,5 uur per week)
 • Aansturing en ondersteuning van onze administratieve kracht
 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen, voorbereiden en deelnemen Algemene Ledenvergadering, inclusief het opstellen van de begroting en jaarrekening Internetbankieren
 • Overleg met mede-bestuursleden via WhatsApp, e-mail en telefonisch
 • Deelname aan het jaarlijkse Penningmeesteroverleg met Sportvisserij Nederland, federaties, VNV en SNB

Rol Secretaris (1,25 uur per week)
 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen, voorbereiden en deelnemen Algemene Ledenvergadering, inclusief verslaglegging
 • Overleg mede-bestuursleden via WhatsApp, e-mail en telefonisch
 • Behandelen post

Rol Algemeen bestuurslid (1 uur per week)
 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen, voorbereiden en deelnemen Algemene Ledenvergadering
 • Overleg mede-bestuursleden via WhatsApp, e-mail en telefonisch

Portefeuille Jeugd (4 dagen per jaar)
 • Voorbereiden jaarlijks jeugdkamp, inclusief reserveren locatie, regelen vrijwilligers en prijzen voor de wedstrijd, aanwezigheid bij het jeugdkamp

Portefeuille Visstandbeheer (2 dagen per jaar)
 • Voorbereiden en deelname bijeenkomsten Platform Visstandbeheer, met federaties en specialistenverenigingen VNV en SNB

Portefeuille De KSN Regio’s (2 dagen per jaar)
 • Aanspreekpunt regiocoördinatoren voor allerhande vragen

Portefeuille Magazine De Karper (3 dagen per jaar)
 • Afstemming met de hoofdredacteur, m.n. over de planning
 • Controleren van de proefdruk
 • Regelen van overeenkomsten voor advertentiemateriaal
 • Afstemming met de drukker

Portefeuille Communicatie (4 dagen per jaar)
 • Plaatsen van berichten op de website en op de facebook pagina en reacties op vragen van bezoekers

Portefeuille Beurzen (6 dagen per jaar)
 • Voorbereiden Landelijke Meeting, regelen van de ruimte, flyer, vrijwilligers, standhouders en prijzen tombola
 • Aanwezigheid Landelijke Meeting en beurzen, inclusief vervoer stand van en naar de opslag
 • Beheer van onze opslag

Portefeuille Wedstrijden (3 dagen per jaar)
 • Overleg met coördinator Topcompetitie, bondscoaches WK Heren en Dames team en met Sportvisserij Nederland


Iets voor jou?

Ik heb geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te scheppen van de rol van een De KSN-bestuurder. Het is zeker niet volledig. En de uiteindelijke invulling bepaalt ook waar de accenten liggen. Wat je ook vaker ziet is dat een nieuw persoon ook weer eigen ideeën heeft om zaken anders te doen. Daar is alle ruimte voor. Wil je wat meer weten of een keertje sparren, stuur me dan een mailtje via voorzitter@deksn.nl. Ik bel je op om er verder over te kletsen. Het zou leuk zijn als je reageert!Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.