Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De KSN is een landelijke vereniging met een landelijk bestuur. In het vorige nummer van De Karper heb ik de rollen binnen ons bestuur toegelicht. Het bestuur voert het beleid uit zoals dat is vastgelegd in onze statuten, en legt verantwoording af aan de leden. Het landelijk bestuur is ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, lees administratie. Daarbij is in de afgelopen periode dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van Liesbeth. Voor ons blad hebben we een afspraak met een externe hoofdredacteur. En voor tal van landelijke activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers die de nodige uurtjes vistijd inruilen voor regelwerk. Alles bij elkaar een aardige club mensen dus.

Het grootste deel van het werk wat door De KSN wordt verzet, gebeurt in de regio’s. Door een kleine 40 regiovertegenwoordigers in 10 regio’s, aangevuld met een hele schare vrijwilligers die veel van de ‘zichtbare’ activiteiten voor hun rekening nemen. 

Meetings zorgen steevast voor brede glimlachen (foto Willem Kwinten).

Kandidaten gevonden.

De meeste leden van het landelijk bestuur hebben aangegeven dat het tijd wordt voor nieuw bloed. Ieder heeft zo zijn eigen motivatie en maakt een persoonlijke afweging. Naast de oproep in ons vorige blad hebben we ook persoonlijk contact gelegd met een aantal leden om te vragen of ze interesse zouden hebben in een rol in het bestuur. En met succes! Elders in dit blad stellen vier kandidaat bestuursleden zich aan jullie voor. Een tweetal verkennende bijeenkomsten heeft inmiddels plaatsgevonden en het doet me deugd om te zien met hoeveel enthousiasme er mee-gediscussieerd wordt. Op 9 november houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin de verkiezing van het bestuur en de regiovertegenwoordigers op de agenda staat. Zet deze datum alvast in je agenda! 

Of vanachter je hengels.

De afgelopen jaren van De KSN kenmerken zich door het voortzetten van het beleid wat was uitgezet door het vorige bestuur. En dat was een hele uitdaging. De meesten van jullie weten dat Michel Hollaar de motor achter De KSN was en een groot deel van het werk op zich had genomen. De aderlating door het wegvallen van Michel is goed opgevangen. Met een aantal zittende maar ook nieuwe bestuursleden is het gelukt om alle lopende activiteiten door te laten gaan. Denk aan de jeugdkampen, de wedstrijden, landelijke en regionale meetings, aanwezigheid op belangrijke beurzen en het onderhoud van de contacten met de Sportvisserij organisatie.

Toch wordt het tijd om de bakens te verzetten. Hoewel Michel’s naam nog zeer frequent valt in ‘ons wereldje’, en we regelmatig terug verlangen naar hem en alles wat hij voor de club heeft betekend, moeten we niet nalaten de nieuwe mannen aan het firmament ruim baan te geven. De komende maanden zullen de huidige bestuursleden samen met de kandidaten bepalen waar de accenten komen te liggen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van alles wat De KSN in zich heeft, zowel op landelijk niveau als vanuit de regio’s. 

Ook een mooie beschubde kandidaat.

Kandidaten gezocht

We zijn natuurlijk erg blij met vier kandidaat bestuursleden. Het zou nog mooier zijn als er nog één of twee bij zouden komen. Zo kunnen de taken nog iets beter verdeeld worden. Gaandeweg de oriënterende gesprekken met de huidige mannen, merk je dat vanzelf duidelijk wordt waar de affiniteit van iedereen ligt. De een neemt de beurzen voor z’n rekening, de ander gaat zich inzetten voor de jeugdkampen, of met de Facebook pagina aan de gang. En weer een ander schuift aan de vergadertafel aan om De KSN op de kaart van de andere Sportvisserij organisaties te zetten en te houden. En we hebben geluk dat er ook een kandidaat is voor het cijferwerk.

Zaken waar we het nog over moeten hebben zijn de wedstrijden, zoals de Topcompetitie, de WK teams voor dames en heren, contacten met de regio’s en met andere partijen zoals VBK en BVK, deelname aan het platform visstandbeheer van Sportvisserij Nederland, de website, digitalisering, etc. En natuurlijk zijn er ook andere zaken te bedenken. Denk aan Sportvisserij loodvrij, jeugdactiviteiten, samenwerking met de federaties, beleid vormen voor de toekomst en alle zaken wat de nieuwe mannen belangrijk vinden. Zoals gezegd, op zaterdag 9 november kiezen de leden nieuwe bestuurders.

Landelijke meeting

Zondag 24 november kan het nieuwe bestuur zich presenteren op de jaarlijkse Landelijke Meeting. De locatie in de voorbije jaren bevalt ons prima en is ook voor dit jaar weer vastgelegd, AC De Meern. Het programma is nog niet bekend, maar we gaan er alles aan doen om er een leuke en interessante middag van te maken, met aansprekende presentaties. Zet ook deze datum alvast in je agenda. Meer details volgen via website en Facebook.

Administratie

We zijn bezig om te kijken naar het overzetten van de ledenadministratie naar een nieuw systeem. Het huidige systeem voldoet op zich, maar het is wat ouderwets. Het meest onhandige is dat er maar één iemand gebruik van kan maken omdat het enkel op één computer geïnstalleerd kan worden. We zijn in overleg met Sportvisserij Nederland om te kijken of we van hun systeem gebruik kunnen maken. Specialistenorganisatie Snoekstudiegroep Nederland België is ons daarin al voorgegaan en het bevalt hen prima.

Als lid merk je hier voorlopig nog niet zo veel van. Pas als we de contributie gaan incasseren en acceptgirobrieven gaan sturen zal opvallen dat dit er iets anders uit gaan zien. Voordelen van het nieuwe systeem zijn dat het gratis is en dat het actueel gehouden wordt. En natuurlijk dat meerdere mensen er gebruik van kunnen maken. Sportvisserij Nederland biedt ook cursussen aan. Er is ons verzekerd dat de privacy van de gegevens van onze leden gewaarborgd is. Momenteel testen we het nieuwe systeem. Na de zomer willen we het in gebruik nemen.

Activiteiten de komende periode

Het jeugdkamp Brabant vindt plaats bij het ter perse gaan van deze editie van De Karper. In september organiseren we het landelijke jeugdkamp op de Karperhoeve. In de volgende De Karper lees je vast meer over beide kampen. Ook zullen de voorbereidingen voor het najaar weer beginnen, waarbij met name in de regio’s de activiteiten gaan plaatsvinden. Denk aan de diverse uitzetprojecten en de regiomeetings. Zelf staan we bij onze Belgische zustervereniging het VBK op de meeting in december en we hebben onze eigen meeting op 24 november. En niet te vergeten de Algemene Ledenvergadering, verderop in het jaar.

Rest mij jullie veel leesplezier te wensen met het lezen van deze De Karper nummer 107. Het staat weer boordevol leuke artikelen, voor op de bank, of beter nog vanachter je hengels.

Mocht je het leuk vinden om een keertje te sparren over wat jij voor De KSN kan doen, stuur me dan een mailtje, of geef me een belletje. Mijn gegevens staan achterin het blad, bij de colofon.

Paul Hendrix
Voorzitter

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.