april 2013 

De KSN regio Rijnmond feliciteert de projectgroep SKP Benedenrivieren met

DE DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN HET MEGA SPIEGELKARPERPROJECT BENEDENRIVIERENExact 23 maanden nadat de projectgroep haar eerste bijeenkomst in Sliedrecht heeft belegd krijgt Jim Versluis een telefoontje : " Ontkurk de chamapagnefles, het gaat door " De laatst benodigde toestemming is binnen en is het zover. Het zeer ambitieuze, want met ruim 30.000 hectare wateroppervlakte veruit het grootste SKP van Nederland, plan gaat daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Een korte chronlogisch opsomming van hoe dit megamonsterproject tot stand is gekomen.

28 april 2011 : 10 karpervissers met een missie zitten aan een keukentafel in Sliedrecht en nemen aan het eind van de avond de uitdaging aan :  Het kuit en de hom voor het SKP Benedenrivieren wordt aangemaakt.

02 januari 2012 : Eerste ruwe versie van het SKP Benedenrivieren is klaar. De jacht op HengelVangstregistratiegegevens is dan nog in volle gang.

18 augustus 2012 : een zeer uitvoerig achtergronddocument waarin meer dan 60.000 uur aan hengelvangstregistratie gegevens over de laatste 10 jaar zijn verwerkt samengesteld. Dit 25 pagina's dikke document is aan de Federatieve Adviescommissie Visstandbeheer ( FAV ) van Sportvisserij Zuidwest Nederland ( SZWN )gepresenteerd.

Zowel het FAV als de broepskrachten werkzaam bij SZWN zijn positief en stellen een gelijkluidend positief advies op aan het bestuur van SZWN

Maandagavond 22 oktober 2012 : Het bestuur van SZWN besloot UNANIEM niet alleen toestemming te verlenen tot het uitvoeren van dit vijfjarige MEGAMONSTERPROJECT, nee de federatie zal alle kosten, geraamd op € 45.000,--,  voor het grootste SpiegelKarperProject van Nederland voor haar rekening nemen. Hiermee geeft dit bestuur gevolg aan het in augustus 2011 genomen besluit om een deel van de opbrengsten uit de landelijke Nachtvis- en derde hengeltoestemingen ten gunste van de karpervisserij te laten komen. Als klap op de vuurpijl geeft het bestuur de werkgroep karpervissen de opdracht mee om te inventariseren op welke federatiewateren er mogelijk nog meer SKP's uitgevoerd kunnen worden.
Deze federatie heeeft als visrechthebbende haar verantwoording genomen. Zij staat voor haar doelstelling " het streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, gevarieerde en duurzame visstanden in de wateren van Zuidwest Nederland, die interessant zijn voor de verschillende vormen van hengelsport; " 

De KSN spreekt dan ook de waardering uit voor het voortvarende bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland en hoopt dat alle overige visrechthebbende federaties en hengelsportverenigingen dit goede voorbeeld zullen volgen. De visrechthebbende heeft de verantwoording voor haar visbestand en dient dan ook de rekening te betalen voor de vis die in haar wateren wordt uitgezet.

De eerste uitzetting staat voor de tweede helft van november 2013 op de agenda.

We houden jullie van de overige ontwikkelingen op de hoogte.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.