Historie De KSN regio Fryslân

De KSN bestaat al sinds 1974 en is op hengelsportgebied de oudste specialistenvereniging van Nederland, zelfs van Europa. Pas in de jaren tachtig ontstonden onder de vlag van de landelijke KSN diverse regio’s met als doel om lokale contacten onder de leden van De KSN te bevorderen. Vaak werden in de wintermaanden avonden georganiseerd al dan niet met een gastspreker. Omdat er nog veel viel te ontdekken op het gebied van karpervissen, waren deze regio’s erg succesvol.

In 1985 kreeg De KSN regio Noord gestalte. De KSN leden uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe hadden op 15 december hun eerste regioavond in een achteraf zaaltje te Assen. Zeventien man gaven acte de prescènce en in de jaren daarna werd de regio verder uitgebouwd door eerst Ruud Holterman en Berto Logtenberg; later namen Wijtze Tjoelker en Wim Boogholt het stokje over gevolgd door o.a. Louis van der Heide.

Door de ontwikkelingen in Fryslân op o.a. het gebied van Spiegelkarper Projecten en belangenbehartiging, maar zeker door een toename van het aantal leden uit deze provincie besloten Wijtze Tjoelker, Sjors Hempenius en André Bosma de koppen bij elkaar te steken en zo ontstond het idee om een eigen De KSN regio op te richten. In goed overleg met het landelijke bestuur en het regiobestuur van De KSN regio Noord – waarbij de laatste zelfs een financiële donatie deed – werd De KSN regio Fryslân medio 2005 een feit.

Niet lang daarna werd de eerste regioavond georganiseerd in een bovenzaaltje van een café in Wirdum waar de eerste leden hun weg naartoe wisten te vinden. De doelstellingen van De KSN regio Fryslân werden geformuleerd. Al vlot werden er contacten gelegd met Hengelsport Federatie Fryslân (heet nu Sportvisserij Fryslân) en diverse hengelsportverenigingen. Een tijdje later zou Daniël Takken toetreden als regiovertegenwoordiger en zich meer richten op de veelal jonge karpervissers in en rond Leeuwarden.

Vanwege de uitzettingen van spiegelkarpers in de Friese Boezem, konden de lopende contacten met Wetterskip Fryslân verder versterkt worden en werd de regio een volwaardig gesprekspartner. Daarnaast trad De KSN regio Fryslân als Buitengewoon Lid toe tot Hengelsport Federatie Fryslân welke daarna de spiegelkarperuitzettingen zou gaan subsidiëren. Het ledenaantal verdubbelde in 3 jaren tijd en door de wintermeetings open te stellen voor belangstellende niet-leden steeg het ledenaantal langzaam verder.De regio draaide al snel op volle toeren en zo werden er Regio Penvisdagen, Regio Visnachten en Regio Barbecueën georganiseerd. De laatste zelfs met een heuse verloting om daarmee geld op te halen voor het SKP De Friese Boezem.

In begin 2009 vindt er een wisseling plaats (Wijtze Tjoelker had andere verplichtingen en Sjors Hempenius trad toe tot de Commissie Water en Visstandbeheer van Hengelsport Federatie Fryslân). André Bosma en Daniël Takken gaan eerst met z’n tweeën door, maar eind 2010 zijn drie nieuwe mensen als regiovertegenwoordiger toegevoegt (Arjan Verkoelen, Peter Miedema en Age Douma).

Ondertussen (begin 2011) is er een Beleidsnota De KSN regio Fryslân 2010-2015 waarin de doelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd. Er is door de nieuwe regiovertegenwoordiging hard aan de kar getrokken. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. Zo zijn sponsoren aangetrokken om de regio daadkrachtiger te maken en meer armslag te geven. Tevens is er besloten om na 5 jaar de oude stek in Wirdum te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie om de regiomeetings te houden. Deze is gevonden in de prachtige accomodatie van restaurant de Grote Wielen van Kees Jansma. Al met al een hoop positieve veranderingen waarbij we voortvarend het nieuwe decennium ingaan met deze prachtige regio van De KSN.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.