Privacy Statement

Vereniging De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN) is gevestigd te Leerdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02070748. Dit Privacy Statement vormt een nadere uitwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit Privacy Statement omschrijft welke persoonsgegevens De KSN verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

Gebruik Persoonsgegevens 

1.1 De KSN verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
 • Zich inschrijft / aanmeldt als lid van De KSN
 • Een product of dienst afneemt bij De KSN (zoals een bestelling plaatst of deelneemt aan een wedstrijden of activiteit)
 • Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail of een contactformulier op de website)

1.2 De KSN verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 • Voorletters en Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Rekeningnummer
 • VISpas-nummer
 • Mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen De KSN, afgenomen producten en diensten, hengelsportresultaten e.d.)
 • Browsercookie

1.3 De KSN kan deze (persoons)gegevens gebruiken om:
 • Het verstrekken van de gepersonaliseerde mailing
 • Beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening)
 • Voorlichting (informatievoorziening)
 • Onderzoek

Browsercookies

De KSN verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld via een browsercookie. Een browsercookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze browsercookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch browsercookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen browsercookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle browsercookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een browsercookie wordt opgeslagen.

Klik hier om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Klik hier om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Informatie, Wijziging en Bezwaar

U kunt contact opnemen met De KSN per e-mail: info@deksn.nl voor:
 • Meer informatie over de wijze waarop De KSN persoonsgegevens verwerkt
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
 • Inzage in de persoonsgegevens die De KSN met betrekking tot u verwerkt
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door De KSN

Beveiliging van gegevens 

De KSN zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

De KSN treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Derden 

Voor de uitvoering van de dienstverlening kan De KSN kan uw gegevens verstrekken aan externe verwerkers zoals het verzenden van het magazine.

De KSN verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of De KSN daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.