SKP Twentekanaal 2017-2021

De kogel is door de kerk! Voor de periode 2017-2021 hebben De KSN regio Oost en Sportvisserij Oost-Nederland van Rijkswaterstaat toestemming gekregen om het Spiegelkarperproject Twentekanaal voort te zetten. Gedurende deze vijf jaar zal er jaarlijks 384kg karper (1kg/ha) worden uitgezet. De helft spiegelkarpers, de helft schubkarpers. Hoewel De KSN heeft ingezet op en langere looptijd en een hogere uitzet (klik hier voor meer info), moeten we concluderen dat voortzetting van het SKP onder dezelfde voorwaarden als in de periode 2011-2016 op dit moment het maximaal haalbare is. We zijn dan ook erg blij met dit goede nieuws en bedanken Sportvisserij Oost-Nederland, Rijkswaterstaat en in het bijzonder Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland voor hun bijdrage in dit behaalde resultaat. Deze winter is er weer karper uitgezet op het Twentekanaal en dat voelt goed!

De KSN regio Oost

Spiegelkarper gevangen op het Twentekanaal? Meld hem via skp@ksnregiooost.nl. Bedankt!
Aanvraagtraject & Documentatie

Achter de schermen is een hoop werk verzet om de toestemming rond te krijgen. Om alle betrokkenen goed te informeren en om andere projecten de kans te bieden om leerpunten mee te nemen delen we deze informatie graag:

November 2016

Op basis van de monitoringsresultaten van het SKP in de periode 2011-2016 en een uitgebreide enquête onder karpervissers over de vangsten in 2015 heeft De KSN regio Oost een uitzetplan ingediend bij Rijkswaterstaat. Een ambitieus plan, voor een langere periode en tegemoetkomend aan de wensen van de karpervissers. 

Download hier het uitzetplan van De KSN regio Oost, zoals het in november 2016 is ingediend bij Rijkswaterstaat. Dit plan bevat tevens de monitoringsresultaten over de periode 2011-2016 en de resultaten van de enquête.

Mei 2017

Sinds juli 2016 moet elke aanvraag voor karperuitzet echter getoetst worden aan de 'Richtlijnen Uitzet Karper'. Van meet af aan was duidelijk dat binnen deze richtlijnen op het Twentekanaal strikt gezien weinig ruimte is voor het uitzetten van karpers. De eerste reactie van Rijkswaterstaat was dan ook dat de toetsing aan de richtlijnen onvoldoende was uitgewerkt. De hulp van Sportvisserij Nederland werd daarom ingeroepen, waarna Roland van Aalderen het 'Uitzetadvies karper Twentekanaal' heeft opgesteld. In dit advies staat dat het voorgestelde uitzetplan van De KSN regio Oost niet voldoet aan de richtlijnen, maar dat er voldoende redenen aan te voeren zijn om van de richtlijnen af te wijken. 

Download hier het Uitzetadvies karper Twentekanaal, zoals het in mei 2017 is ingediend bij Rijkswaterstaat. 

September 2017

Na verschillende gesprekken over het voorgestelde uitzetplan en het advies van Sportvisserij Nederland heeft De KSN regio Oost een Addendum aan het uitzetplan toegevoegd met hierin een nieuw voorstel. Dit voorstel is door Rijkswaterstaat goedgekeurd, waarmee de volgende vijf jaar van karperuitzet op het Twentekanaal verzekerd zijn. 

Download hier het Addendum van De KSN regio Oost, zoals het in september 2017 is ingediend bij Rijkswaterstaat. Op 5 september 2017 heeft Rijkswaterstaat het voorstel goedgekeurd om in de periode 2017-2021 jaarlijks 384kg (1kg/ha) karper uit te zetten op het Twentekanaal.
Met dank aan onze sponsoren:


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.