Lentekriebels

Voor het grootste deel van jullie tijd breekt de tijd aan om weer achter onze geliefde karper aan te gaan. Hoewel, de groep die ’s winters stug doorvist groeit met het seizoen. En dat komt niet enkel door de zachtere winters. Zelfs in de ijzige oostenwind die ons halverwege maart nog teisterde, zag ik tentjes aan de waterkant staan en op Facebook las ik dat dit zeker niet zonder succes was.

In dit voorwoord kijk ik terug op een voor De KSN druk winterseizoen, en informeer ik jullie over een aantal besluiten
van de algemene ledenvergadering op 10 maart en het plan voor de komende periode.

De Karper gepimpt

Het vorige ontwerp van ons blad dateert van 2012. Hopelijk vinden jullie de aanpassingen net zo mooi als wij? De opmaak is niet het enige wat veranderd is. We verwelkomen namelijk een paar nieuwe adverteerders zoals Raptor Boats en Jarocells. Maar helaas, in totaliteit staan er minder advertenties in het blad. Op zich is dat niet zo erg, we zijn als De KSN immers geen commerciële club. Maar het betekent wel minder inkomsten. Jullie moeten weten dat het grootste deel van de contributie ‘opgaat’ aan de opmaak, het drukken en verzenden van het blad. Om een sluitende begroting te krijgen heeft de algemene ledenvergadering daarom besloten om terug te gaan van 4 naar 3 magazines per jaar. 

We krijgen regelmatig vragen of we niet ‘digitaal’ moeten gaan. Adverteerders claimen dat digitaal adverteren hen veel meer oplevert dan in een blad. Maar wij zijn er niet voor de adverteerders, maar voor jullie. En we weten dat veel lezers van ons magazine het zeer op prijs stellen om een papieren blad in handen te hebben. Bovendien heeft nog lang niet iedereen een tablet in z’n vistas. Als digitaal probeersel vind je sinds kort alle Voor(zitter)woorden op onze site, onder het kopje De KSN. 


De algemene ledenvergadering heeft een aantal besluiten genomen.

Op dezelfde algemene ledenvergadering zijn tal van onderwerpen besproken. Het verslag en de presentatie vind je op onze website, onder menu-optie De KSN en dan Archief en Downloads. Lees het eens door en laat me weten als je vragen of suggesties hebt. Een paar onderwerpen haal ik eruit. 

Druk winterseizoen

Het lijstje van activiteiten van afgelopen winter is lang. Zowel bestuurlijk als in de regio’s is er veel gebeurd. We hebben een nieuwe bondscoach met twee assistenten gevonden voor de heren WKgangers in oktober. Het damesteam heeft wat wisselingen ondergaan, maar ze lijken op tijd klaar om af te reizen naar alweer de tweede internationale wedstrijd. Het parcours voor de Topcompetitie is definitief en met ruim 30 koppels zit het bijna vol. We stonden met onze stand op de VBKmeeting in Sint Niklaas (B) en natuurlijk op Carp Zwolle, waar de voerboot en dagprijzen van onder meer The Carp Specialist veel bekijks trokken. Elders in dit blad vind je de foto’s en op ons YouTube-kanaal het filmpje van de uitreiking van de hoofdprijs aan trotse winnaar Andy Vervoort. Onder de beurscrew hebben we een evaluatie gehouden waaruit allerlei ideeën zijn gekomen om de beurs in het vervolg nog succesvoller te laten zijn.


Tijdens de vergadering luisteren de regiovertegenwoordigers aandachtig naar elkaars winterverslag.

Regio’s in beweging

Naast onze landelijke meeting waren er deze winter maar liefst 23 meetings in de regio’s. Het merendeel werd uitstekend bezocht. Ondanks de toename van ‘karperevents’ bij hengelsportverenigingen, federaties en winkeliers, lukt het onze regiovertegenwoordigers om telkens een aantrekkelijke spreker te vinden en de zaal vol te krijgen. Voor het grootste deel van jullie tijd breekt de tijd aan om weer achter onze geliefde karper aan te gaan. Hoewel, de groep die ’s winters stug doorvist groeit met het seizoen. En dat komt niet enkel door de zachtere winters. Zelfs in de ijzige oostenwind die ons halverwege maart nog teisterde, zag ik tentjes aan de waterkant staan en op Facebook las ik dat dit zeker niet zonder succes was. 

De algemene ledenvergadering heeft een aantal besluiten genomen. Vanwege diverse redenen bleef een aantal regio’s achter met activiteiten. Daarom heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel om twee regio’s op te heffen. De regio Zeeland gaat samen met Rijnmond en de regio West wordt opgesplitst in een deel wat naar Rijnmond gaat en naar Noordwest. De leden van de voormalige regio’s Zeeland en West worden voortaan uitgenodigd voor regiobijeenkomsten in Rijnmond, respectievelijk Noordwest. Na afloop werd onder het genot van een broodje nog een poosje nagepraat.

Uitzetten 2.0

In meer dan de helft van de regio’s heeft De KSN ervoor gezorgd dat uitzettingen afgelopen maanden mogelijk waren. Het aantal uitzetprojecten neemt gestaag toe, ondanks de vaak pittige discussies op social media over de vermeende effecten van het wegvangen door de beroepsvisserij. Om de uitzettingen ook in de toekomst mogelijk te maken is het van belang dat waterbeheerders overtuigd blijven van de verwaarloosbare effecten van uitzet op het ecosysteem. Het monitoren van spiegelkarperprojecten - door alle vissen voor uitzetting te fotograferen en terugvangsten te matchen en te analyseren - lijkt niet meer de enige aanpak. Lees het stuk over de grootschalige uitzetting in het federatiegebied Groningen - Drenthe elders in dit blad. Ook dit project werd mogelijk gemaakt door inzet van De KSN regio. De basis voor goedkeuring door de waterbeheerder ligt in de resultaten van een meerjarig migratie-onderzoek. Met behulp van zenders is vastgesteld dat uitgezette karpers geen intrek nemen in de kwetsbare gebieden die in verbinding staan met het uitzetwater. En dat leverde groen licht op. Is dat het einde van fotograferen en matchen? Zeker niet! Lees het artikel in de bijdrage van de BVK er maar op na. De situatie van Groningen-Drenthe is niet zo maar te kopiëren naar andere gebieden, maar het kan wel gebruikt worden om serieus te kijken naar een alternatief voor monitoring. Zeker als het matchen steeds moeilijker wordt door de toenemende aantallen. En hoewel er nog geen licht is aan het einde van de tunnel om matching volledig te automatiseren, denkt De KSN wel mee om het leven van de uitzetcoördinator te vergemakkelijken. 

Samenwerking

De samenwerking met BVK en Sportvisserij Nederland op het gebied van monitoring is een goed voorbeeld van hoe we de handen ineen slaan. Ook op andere terreinen zoeken we de samenwerking op. Door aanwezig te zijn bij belangrijke vergaderingen van Sportvisserij Nederland en federaties en door deel te nemen in het platform Visstandbeheer van Sportvisserij Nederland. Hierin zijn naast De KSN en Sportvisserij Nederland ook alle federaties, de VNV en SNB verenigd. Recent hebben we daar diverse punten ingebracht, zoals quota voor de beroepsvisserij, het certificeren van kwekers, handelaren en van betaalwater. Er is een periodiek overleg met bestuur en directie van Sportvisserij Nederland en we maken een ronde langs alle federaties waar we samen met beroepskrachten, bestuurders en De KSN regiovertegenwoordigers kijken op welke wijze we de belangen van de karpervissers en van jullie, als leden van De KSN, in het bijzonder. We kijken ook over de grens naar onze Zuiderburen. Het VBK timmert flink aan de weg. Hoewel er verschillen zijn in de activiteiten - het VBK beheert bijvoorbeeld eigen water - zijn er zeker vlakken waar we van elkaar kunnen leren. Om de mogelijkheden voor samenwerking met alle genoemde partijen nader vorm te geven heeft de algemene ledenvergadering het bestuur mandaat gegeven om dit verder uit te werken en later dit jaar te presenteren. 


Het bestuur gaat onderzoeken hoe we met samenwerking jullie belangen het beste kunnen dienen.

Veel leesplezier met deze vernieuwde De Karper! 

Tijdens de vergadering luisteren de regiovertegenwoordigers aandachtig naar elkaars winterverslag. Na afloop werd onder het genot van een broodje nog een poosje nagepraat. 

Paul Hendrix


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.