We verdienen ons verdiende plekje


Het doel van de bezoeken was tweeledig: 1) wat doen de Sportvisserij organisaties aan belangenbehartiging en activiteiten voor karpervissers en 2) hoe kan De KSN (regio) helpen om te ondersteunen en te verbeteren. In dit voorwoord presenteren we de eerste resultaten. Later dit jaar volgt een meer uitgebreide evaluatie. 

Waarom eigenlijk op de koffie?

Directe aanleiding is de uitvraag onder de leden van een poosje geleden. De hamvraag was waar De KSN voor moet staan? Een vraag die op het eerste gezicht nogal verschillend is beantwoord door de ruim 400 respondenten. De te herkennen rode draden waren het organiseren van activiteiten zoals meetings, deelname aan beurzen, jeugdkampen, wedstrijden, het uitbrengen van het magazine én belangenbehartiging. Gelukkig een perfecte match met de doelen uit onze statuten. Voor het organiseren van activiteiten werken we het liefst samen. Ook belangenbehartiging kunnen we niet alleen. Niet omdat we te klein zijn, maar we hebben als vereniging beperkt ‘leverage’ zoals de Engelsen zeggen. In plat Nederlands hebben we niet echt een stok om mee te slaan. We bezitten niet de (financiële) middelen om een vuist te maken. We hebben als De KSN geen formele overeenkomsten met partijen zoals waterschappen en gemeenten over visrechten en nachtverblijf of toestemming om vis uit te mogen zetten. Daarom zoeken we de verbinding met de georganiseerde Sportvisserij. Deze professionele organisatie spant zich samen met talloze vrijwilligers dagelijks in om het de (karper)visser naar de zin te maken. 

Achter de schermen

Ook binnen onze eigen geledingen zijn veel vrijwilligers actief. Ze steken tijd en energie in het organiseren van activiteiten voor (potentiële) leden en andere karpervissers. Ze lobbyen in de wandelgangen van gemeenten en waterschappen om onze visserij zeker te stellen. Belangrijke werkzaamheden worden veelal achter de schermen uitgevoerd. Met de resultaten van dit werk kunnen bestuurders plannen realiseren, ook voor karpervissers. In veel gevallen gebeurt dit niet onder de vlag van De KSN, maar die van de federatie of hengelsportvereniging. Neem als voorbeeld Oost-Nederland. Daar wordt de federatieve karperwerkgroep gevormd door louter ervaren regiovertegenwoordigers van De KSN regio’s Zwolle en Oost Nederland. Uitzetplannen worden door deze werkgroep minutieus voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. En met succes, al jaren! De karperwerkgroep fungeert als verlengstuk van de beroepsorganisatie. Door nauw samen te werken wordt waardevolle kennis van De KSNers geborgd binnen Sportvisserij Oost-Nederland. De taken gescheiden

Anders is het in het gebied Zuidwest Nederland. De KSN regio’s Brabant en Rijnmond – Zeeland opereren min of meer op eigen houtje. Jaarlijks wordt in Brabant een succesvol jeugdkamp georganiseerd en de op z’n Brabants gezellige meetings worden doorgaans goed bezocht. Ook in Rijnmond – Zeeland trekken de meetings veel publiek, afgelopen seizoen zelfs vier keer. Uitzetten wordt overgelaten aan de federatie. En dat loopt prima. Net als bij De KSN regio’s organiseert de federatie een eigen Karperavond. Het merendeel van de federatieve karperwerkgroep is dan wel lid van onze club, De KSN is er zelf niet prominent aanwezig. De recente gesprekken tussen beiden hebben opgeleverd dat komend winterseizoen gekeken wordt om gezamenlijk een meeting te organiseren. Ieder z’n eigen aandachtspunt

Elk federatief gebied kent z’n eigen aandachtspunten. Neem Limburg. Een qua oppervlakte grote provincie met relatief weinig openbaar water maar met talloze kleine vijvers. Uitzetten op openbaar water werd tot voor enkele jaren geleden amper gedaan. Totdat een aantal De KSN regiovertegenwoordigers het tij deden keren. En met resultaat. Jaarlijks wordt verantwoord uitgezet. Het is uniek te noemen dat deze uitzettingen deels door marktpartijen gesponsord worden. Gedegen analyses van de effecten dragen bij aan het garanderen van toekomstige uitzettingen.
Bij het verschijnen van deze De Karper zit de reis door Nederland erop. Afgelopen maart heeft het De KSN-bestuur met de leden afgesproken om met een reeks bezoeken het spreekwoordelijke net op te halen bij Sportvisserij Nederland en haar 7 federaties. Inmiddels is er een hechte groep vrijwilligers actief die het mogelijk heeft gemaakt dat karper op het netvlies van de federatie is komen te staan. Ook de nieuwe beroepskrachten en bestuursleden hebben daar een positieve bijdrage aan gehad. Er zijn diverse vooruitstrevende ideeën om de visrechten verder uit te breiden. Samenwerking met andere (natuur)organisaties is hierbij noodzakelijk, ook al loopt dat niet altijd even makkelijk. Als Limburgse karpervisser mag je de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Klein maar fijn

Tussen de federaties onderling zijn de verschillen in regionale problematiek soms aanzienlijk. Dat geldt ook voor de omvang van het te bestieren gebied, het aantal aangesloten verenigingen en VISpas houders en daarmee ook de interne organisatie. Hengelsportfederatie Midden is een relatief kleine club, maar waar veel gebeurt op karpergebied. De federatie heeft te maken met meerdere waterschappen die verschillend aankijken tegen het uitzetten van karper. De KSN-ers in de regio helpen met uitzettingen, bijvoorbeeld op de Oude IJssel. Bestuurlijk lobbywerk en flinke inspanning 
door de beroepskrachten zijn nodig om toestemming in het gebied van het andere waterschap te krijgen. Er is in het gebied rondom Nijmegen onlangs zelfs een nieuwe vereniging opgericht om actiever te worden met uitzettingen, puur en alleen omdat de lokale hengelsportverenigingen het lieten liggen. Niet geheel toevallig wordt deze club geleid door De KSNers van het eerste uur! Nait soezen moar broezen

Niet alleen in Rotterdam houden ze meer van daden dan van woorden. De Grunningers en Drentenaren kunnen er ook wat van. Van een afstand zou je kunnen zeggen dat de federatie het relatief makkelijk heeft. De federatie heeft nagenoeg al het visrecht in beide provincies. Eerder dit jaar zijn we getuige geweest van de start van een grootschalig en meerjarig uitzetproject, volgend op een nieuwe manier van onderzoek waarbij beperkte migratie na uitzet de doorslaggevende factor was. Dit en heel veel andere initiatieven zijn niet mogelijk zonder tomeloze inzet van De KSN regiovertegenwoordigers en andere karper-minnende vrijwilligers. De band tussen De KSN regio, beroepskrachten en bestuur is erg hecht, waardoor veel mogelijk is. Ook bij de meeste andere federaties is dit gelukkig het geval. Keuzes maken

Vergadertijd kost vistijd. En net als bij elke andere vereniging in Nederland hebben de Sportvisserij organisaties en De KSN te dealen met een beperkte hoeveelheid vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. En in ons geval vistijd willen verruilen voor de karpervissende medemens. Het is mooi om te zien dat De KSN een prima kweekvijver is gebleken van vrijwilligers die het onderscheid ook echt kunnen maken. Om zo effectief mogelijk te kunnen zijn is het verstandig de pijlen niet op al te veel verschillende activiteiten te richten. Bij de een staan fish-ins, een kamp en de meetings bovenaan de lijst, bij de ander de uitzetprojecten. Door intensief samen te werken met federaties kunnen de handen het werk nog lichter maken. Neem als voorbeeld de federatie MidWest Nederland waar een actieve karpercommissie met een mix van De KSN regiovertegenwoordigers en De KSN leden de federatie helpen met de uitvoering van het Masterplan karperuitzet. Gaat het alleen om uitzetten?

Nee, dat niet. Maar uitzetten is wel een van de belangrijkste pijlers van belangenbehartiging. In Fryslân weten de medewerkers van de federatie en De KSN regiovertegenwoordigers elkaar ook te vinden voor andere activiteiten. Onlangs nog werd er een jeugd-dag georganiseerd waarbij kids meekonden op de boot van een van onze regiovertegenwoordigers. In het gesprek wat we hadden bleek dat er behoefte is om ook op bestuurlijk niveau contact te houden en wellicht in de toekomst meer gezamenlijke activiteiten te organiseren. De uitnodiging ligt er!Wat valt er te leren?

In elke federatie is er aandacht voor karper, op allerlei niveaus, bestuur, beroepskrachten, De KSNers en andere vrijwilligers. Wat blijkt? Het maakt eigenlijk niet uit wat er op het ‘visitekaartje’ staat. Er is veel respect voor elkaars expertise, er wordt goed naar elkaar geluisterd en men weet elkaar uitstekend te vinden als het nodig is. In de verschillende gesprekken zijn allerlei opties ter sprake gekomen om gezamenlijk op te pakken. Naast uitzettingen moet je denken aan jeugdkampen, karperavonden, wedstrijden, knopenavonden voor de jeugd etc. Ook recente ontwikkelingen aangaande de beroepsvisserij, de karpervijvertjes en het uitbannen van lood speelt bij het merendeel van de federaties. En ook daarin kunnen we samen optrekken. 

In the heart of the center

Binnen elk federatief gebied verschilt de aanpak. Het is belangrijk om ervaringen onderling te delen. De zogenaamde combivergadering waarbij tweemaal per jaar alle De KSN regiovertegenwoordigers samenkomen, faciliteert deze uitwisseling. Ook tussendoor is er flink wat contact tussen de leden. Net als elke De KSN regio hoeft niet iedere federatie het wiel uit te vinden. Verreweg de meeste expertise huist in Bilthoven, bij het centrum van Sportvisserij Nederland. Daar kunnen federaties gebruik van maken. Ook De KSN is er kind aan huis. Deelname aan nagenoeg alle ledenvergaderingen en de diverse platform-overleggen maakt ons zichtbaar. De KSN is een partij om rekening mee te houden. Sportvisserij Nederland is samen met haar 7 federaties en 3 specialistenverenigingen, waaronder De KSN, bezig met een uitgebreide en zorgvuldige oriëntatie hoe zich te organiseren om optimaal toekomstbestendig te blijven. De KSN denkt hierin actief mee. Het zoeken en leggen van verbinding is cruciaal, ook voor ons karpervissers om zo ‘ons ding’ te kunnen blijven doen. Heb je een mening of een goed idee wat kan helpen? Of wil je zelf ook de handen uit de bestuurlijke mouwen steken? Laat het weten via voorzitter@deksn.nl. 

Paul Hendrix

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.