Voorzitterswoord


In dit voorwoord lees je het laatste nieuws over onze activiteiten, de voorgenomen bestuurswisselingen en een aantal administratieve aandachtspunten.

Landelijke meeting 2019

Als het goed is valt De Karper 108 net voor de Landelijke Meeting bij jullie op de mat. Het belooft een leuke middag te worden, met bijzondere sprekers als Lizette Beunders, Ernesto Kamminga en Joris Weitjens. We organiseren een paneldiscussie onder leiding van Marco Kraal en we hebben een paar bijzondere gasten die een stand bemannen, waaronder Patrick Bakker met zijn mobiel hengelmuseum.

Als de opkomst weer net zo is als voorgaande jaren, wordt het zeker een succes! Elders in dit blad vinden jullie de poster voor de 2019 editie. Wil je iemand meenemen, dat kan gerust. Bij de entree betaalt de introducee € 2,50. Dat bedrag krijgt hij of zij meteen terug als je in De KSN-stand lid wordt voor 2020. De tombola is gevuld als nooit tevoren, dus je hebt een goede kans om met een mooie prijs naar huis te gaan. Ik wil alle sponsoren alvast heel erg bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. In de volgende De Karper lees je het (foto)verslag.

Algemene Ledenvergadering

Bij het ter perse gaan van deze editie heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering nog niet plaatsgevonden. Naast de reguliere onderwerpen zoals het (financieel) verslag van afgelopen jaar en een uitgebreide update van wat er deze winter allemaal vanuit de regio’s wordt georganiseerd, staat ook de verkiezing van enkele bestuursleden op de agenda.

In aanloop naar de verkiezing hebben het huidige bestuur en de kandidaat-bestuursleden een aantal malen bij elkaar gezeten ter voorbereiding op de nieuwe rollen. Ook is er frequent contact via WhatsApp. Het is mooi om te zien dat de nieuwe mannen meteen de handen uit de mouwen steken en helpen met het organiseren van de Landelijke Meeting en het regelen van artikelen voor ons blad. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst! In het vorige blad hebben de kandidaten zich al voorgesteld. Het is de moeite waard om dat nog eens terug te lezen.

Afscheid Gerwin Gerlach

Naast bestuurlijke wisselingen nemen we ook afscheid van Gerwin Gerlach als adviseur van het bestuur. Gerwin is vele jaren actief geweest voor De KSN. Als medewerker bij Sportvisserij Nederland was hij de link tussen onze vereniging en de georganiseerde hengelsport. Dit heeft er mede toe geleid dat De KSN en Sportvisserij Nederland meer zijn gaan samenwerken, zonder dat wij onze identiteit als enige landelijke vereniging die de belangen van karpervissers als doel heeft, uit het oog zijn verloren. Gerwin trad niet altijd op de voorgrond. Behalve als organisator van de Topcompetitie Karper en menigmaal als spreker op De KSN (regio)bijeenkomsten. We gaan hem zeker missen! Al weet ik zeker dat als het nodig is, we hem altijd kunnen benaderen voor advies.


Gerwin bedankt!


Administratie

De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en de Landelijke Meeting is per e-mail verzonden en aangekondigd op onze website. Heb je geen uitnodiging gekregen, dan hebben we ofwel een ongeldig e-mailadres van je, of we hebben helemaal geen e-mailadres. Is een van beide het geval, stuur dan een bericht met je naam, adres en correcte e-mailadres naar administratie@deksn.nl.

Met ingang van volgend jaar gaat het een en ander veranderen. In overleg hebben we als bestuur besloten om de ledenadministratie uit te besteden bij Sportvisserij Nederland. Net als onze ‘zusterverenigingen’ de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) en de Snoekstudiegroep Nederland-België (SNB) gaan we gebruik maken van de Ledenservice. Dat scheelt ons flink wat werk en we kunnen afscheid nemen van het verouderde systeem waar we voorheen mee werkten. In de gemaakte afspraken hebben we vastgelegd dat Sportvisserij Nederland als gegevensverwerker zich houdt aan de wettelijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de privacy van onze leden te waarborgen.

Binnenkort wordt de contributie geïncasseerd bij onze leden. Er zijn nog enkele leden, die in het verre verleden lid zijn geworden, en per overschrijving betalen. Die krijgen een verzoek tot het overmaken van de contributie. Deze brief zal er iets anders uitzien dan voorheen, en verstuurd worden door Sportvisserij Nederland, namens De KSN. Na inning van de contributie ontvangt De KSN van Sportvisserij Nederland een specificatie. We kunnen vanzelfsprekend ook zelf precies bijhouden welke mutaties zijn doorgevoerd. Voor de leden verandert er weinig, maar het is voor onze administratie een enorme lastenverlichting. De tijd en het geld wat hierdoor vrijkomt kunnen we gebruiken voor activiteiten die onze leden ten goede komen. Via onze website zullen we jullie op de hoogte houden van de wijzigingen.

Regio’s

Het najaar is alweer op gang gekomen en via allerlei media zien we de activiteiten in de regio’s toenemen. Zo zijn er tal van mogelijkheden om interessante lezingen bij jou in de buurt bij te wonen. Het is wel duidelijk dat de regiovertegenwoordigers die zich inzetten voor een aantrekkelijk programma, een goed netwerk hebben waaruit ze kunnen putten. De namen van sprekers die je op meerdere affiches ziet prijken, liegen er niet om. Het worden vast toffe avonden waarbij gezelligheid voorop staat en de nodige nuttige tips worden gedeeld waarmee jij je voordeel kan doen aan de waterkant. Heb je zin om mee te helpen door een bijdrage te leveren aan deze activiteiten, neem dan contact op met de regio waar jij woont. De contactgegevens vind je in het colofon.

Zeker niet minder belangrijk is het legioen dat elke winterperiode weer op de been wordt gebracht om de uitzettingen mogelijk te maken. Onder de grote groep vrijwilligers zit een fors deel De KSN-ers, zonder wie het niet mogelijk is om de bergen werk te verzeten. Niet alleen op het uitzetmoment zelf, maar zeker ook in de voorbereiding én de analyse van de terugvangsten. De dit jaar opgerichte Matching Community (MC), die opereert onder vlag van de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK), stelt de klus van het matchen gelukkig veilig, niet alleen op het niveau van lokale uitzetprojecten, maar ook landelijke conclusies kunnen beter gedeeld worden, dankzij de landelijk dekkende databank met plankfoto’s.


Niks mooier dan spiegels terugvangen van je eigen uitzetproject.

Het is duidelijk merkbaar dat de uitzetprojecten steeds professioneler worden. De kwaliteit van de vis neemt toe, mede door de marktwerking. De uitvoering loopt steeds gesmeerder. Bij grote uitvoerders zoals federaties worden meerjaren-budgetten vrijgemaakt, en wat nog het belangrijkste is, de terugvangsten worden steeds aansprekender. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat niets zo veel voldoening geeft als het terugvangen van uitzetspiegels van projecten waarbij je zelf betrokken bent. Zeker als je ziet dat de vissen ook daadwerkelijk groeien. Laatst ving ik zelf een mooi beschubde spiegel, die door de MC snel gevonden werd. Amper 3 jaar geleden uitgezet op nog geen 2 kilo, en nu al bijna 10!

Tot slot een woord van dank voor mijn medebestuursleden. Het was geen makkelijke opgave om na het wegvallen van Michel Hollaar alweer bijna 4 jaar geleden, het ontstane gat op te vullen en de spreekwoordelijke winkel open te houden door alle activiteiten voort te zetten en het gedachtegoed van De KSN verder uit te dragen. Ik ben er trots op wat we bereikt hebben. Met de nieuwe garde treedt er een volgende fase aan van nieuw bloed waarin ik alle vertrouwen heb voor een mooie toekomst van onze club.

Groet,

Paul Hendrix

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.