100 DK's!


Voor jullie ligt ons jubileumnummer DK100. Een juweeltje als ik het mag zeggen. Met bijdragen van mannen van statuur, met recht van spreken. En met verhalen over verleden en heden. Vooral verhalen over vissen en vissen vangen, want dat is de kern van ons karpervissend bestaan. 
 
Maar wat is er nog meer zo mooi aan dit rijtje schrijvers? Al deze mannen waren ooit bestuurder en sommigen zijn het nog. Ze hebben goed gevangen, maar zeker ook veel betekend achter de schermen waardoor wij nu nog steeds ‘ons ding’ kunnen doen.

Ik wil op deze plek een lans breken voor de huidige, maar zeker ook voor de toekomstige vrijwilligers die zich inzetten om het karpervissen leuk en aantrekkelijk te houden én om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst zeker kunnen zijn van onze hobby. 


Bestandsopname is een belangrijke pijler om onze visstand op orde te houden.

Achter de schermen  

Het ‘voorseizoen’ zit er al weer op. Voor de meesten bestaat dit uit het opstarten van een nieuw jaar, of het plukken van de vruchten van wat in de winter is opgebouwd. Als regelmatige bezoeker van facebook krijg je een aardig beeld van de geboekte successen. Soms ook van plannen die niet uitkomen. Alles draait om het vissen en liefst ook het vangen.

Naast het volgen van een vaak grote schare ‘vrienden’ en de nodige commerciële pagina’s of het bladeren door alle karpermagazines, kun je er als karpervisser voor kiezen om ook op de hoogte te blijven van wat er allemaal voor en achter de schermen van de georganiseerde sportvisserij plaatsvindt. Vaak passief door te lezen, soms ook reactief door mee te doen met de online discussie.

In de maanden maart tot en met mei organiseren de meeste hengelsportverenigingen en federaties hun jaarlijkse algemene ledenvergadering. En daar kun je lijfelijk bij aanwezig zijn. En dat zou je eigenlijk ook moeten willen. Ten minste, als je een stem wil hebben in besluiten over de toekomst van onze hobby, een stem waar ook wat mee gedaan kan worden.

Het zijn de hengelsportverenigingen en federaties die beschikken over middelen om daadwerkelijk het verschil te maken. Het geld dat wordt opgehaald door inning van contributies en toestemmingen (nachtvis en 3e hengel), wordt aangewend voor uitzettingen, controle, aantrekken en beheer van viswater, onderzoek, jeugdactiviteiten, promotie, etc.

Het vinden van de balans waar het geld en de energie ingestopt wordt, is niet altijd eenvoudig. Je kunt als bestuur maar moeilijk iedereen tevreden houden. De diversiteit van onze sportvisserij is nu eenmaal erg groot. De wensen van roofvissers, witvissers, vliegvissers en natuurlijk karpervissers lopen op sommige vlakken aardig uiteen.

Keuzes moeten gemaakt worden. Om ervoor te zorgen dat de keuzes goed voor jou uitpakken, kies je als lid van een vereniging een bestuur waar je vertrouwen in hebt. Jouw bestuur moet allereerst de belangen van jou behartigen. En natuurlijk die van de andere leden van jouw vereniging en de belangen van jouw vereniging bij jouw federatie. Daar betaal je per slot van rekening ook voor. 


Het verminderen van de invloed van beroepsvissers eist ook aandacht.

Maar ergens gaat het mis

Op een gemiddelde algemene ledenvergadering blijven leden massaal weg. Het vaak ‘witvisminded’ bestuur blijft lang zitten, er is amper interesse in opvolging. De kas wordt opgepot, men weet niet goed wat met het geld gedaan moet worden. 

En ondertussen wordt er aan de waterkant flink gedebatteerd. En niet altijd positief. Er wordt te weinig uitgezet, of te veel. Of de vuist van bestuur richting waterbeheerders en -eigenaren is niet stevig genoeg. Steeds vaker hoor je ook dat er niets wordt gedaan aan het helderder worden van het water en dientengevolge een overdadige plantengroei. En iets wat ons allen raakt zijn de nachtvismogelijkheden die onder gemeentelijk vuur liggen. En niet te vergeten het verminderen van de invloed van beroepsvissers op de visstand.

Er is een analogie met de politiek. Weinig kiezers zijn zelf politiek actief. Toch worden er dagelijks kranten en facebookpagina’s volgedrukt met ongenoegen over onze politieke bestuurders. Die we nota bene zelf hebben gekozen. En stemt dan een flink deel van de kiezers op iets ‘anders’, dan lukt het niet om dat te gelde te maken. Zie daar ook een tweede analogie met de hengelsport: de achterban is bij de vissers net zo divers als bij de politiek en het behartigen van alle belangen blijkt vaak onbegonnen werk, ook al worden (landelijke) politiek bestuurders daarvoor betaald.

Er is echter een groot verschil tussen politiek en de organisatie van de hengelsport. Op een gemiddelde algemene ledenvergadering van een HSV is de opkomst verre van de 82% die de landelijke verkiezingen afgelopen maart behaalde. Blijkbaar vinden we, ook als karpervissers, dat onze politieke stem er meer toe doet dan die bij een lokale HSV of federatie.

Het vergt een verder gaande analyse om te achterhalen waarom karpervissers zich maar mondjesmaat roeren binnen hengelsportverenigingen en federaties. En daarmee wil ik alle vrijwilligers in karperwerkgroepen en dito commissies die al bestaan en succesvol zijn, zeker niet tekort doen.

Het gros van de vissers is lid voor de noodzakelijke VISpas of om überhaupt te kunnen vissen op je favoriete water. En zolang je kunt vissen en blijft vangen hoef je jezelf niet druk te maken. Carpe Diem. Daarbij komt dat lang niet iedereen durft aan te schuiven bij een vereniging om mee te praten of zelfs mee te besturen. Dat laat men liever over aan anderen die de kwaliteit toegedicht krijgen. En die de tijd willen opbrengen, zelfs als het vistijd betreft. 


Samen krijgen we het voor elkaar.

Daar waar je moet zijn

De KSN prijst zich gelukkig dat ze landelijk en in de 12 regio’s de nodige voelsprieten hebben uitstaan. Als lid en klankbord van Sportvisserij Nederland en van de federaties hebben we al een belangrijk netwerk opgebouwd. De kracht die huist in onze vereniging bestaat voornamelijk uit actieve leden die heel scherp op het netvlies hebben dat belangenbehartiging continu aandacht vergt en dat je moet zijn daar waar besluiten worden genomen en met partijen aan tafel moet om zaken voor elkaar te krijgen.

Misschien is het iets voor jou om een bijdrage te leveren aan het zekerstellen en verder ontwikkelen van onze hobby? Of je je nu inzet voor De KSN, de lokale hengelsportvereniging of de federatie, dat is minder belangrijk. En ook als je niet direct interesse hebt in een functie als bestuurder, overweeg dan om zitting te nemen in een commissie, doe mee met het organiseren van een activiteit en ga in ieder geval naar een algemene ledenvergadering om je stem te laten horen. Want dit zijn dé plekken om iets teweeg te brengen.

Heb je vragen over de mogelijkheden voor jou of wil je weten waar je moet zijn om de handen uit de mouwen te steken, laat het dan weten! Binnen De KSN regio’s is behoefte aan uitbreiding en opvolging, zo ook in het landelijk bestuur. Maar zoek je het liever dichter bij huis, dan kunnen we je ook helpen door je in contact te brengen met de juiste personen.

DK200

Terug naar het begin, naar de bijdragen van de mannen in deze 100e editie. En vooruitkijkend naar DK200. Stel je eens voor dat jouw naam daarin prijkt in de inhoudsopgave. En dat je kunt zeggen dat je een deel van je vistijd hebt ingeleverd om iets voor een ander, maar ook voor jezelf voor mekaar hebt gekregen.

Paul Hendrix 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.