Het 1e voorwoord


In het afgelopen anderhalf jaar heb ik regelmatig gedacht: waar ben ik in hemelsnaam terechtgekomen? Mijn eigen antwoorden op deze vraag wisselden per dag, soms zelfs per uur. Op een enkel akkefietje na, beleef ik mijn nieuwe leven als bestuurder van De KSN als een voorrecht. Het voelt als een warm bad. Omringd door toffe gasten met een karperhart van goud en van het slag dat doelbewust kiest om een aardig deel van de (vis)tijd op te offeren om het vissen ook voor anderen mogelijk te blijven maken. 
 
Want daar staat De KSN voor. We moeten ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst onze hobby kunnen blijven uitoefenen. Daarvoor heb je voldoende toegankelijk water, een gevarieerd bestand aan karper en de juiste toestemmingen nodig, voor onszelf en voor de generatie die na ons komt.

Veel gedaan én te doen

De KSN heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld om datgene mogelijk te maken wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen. Vele uitzetprojecten waar vaak KSN’ers bij betrokken zijn, zorgen voor een aantrekkelijk bestand aan karper. De Derde hengeltoestemming geeft karpervissers het gevoel dat ze net iets meer uit hun sessie kunnen halen dan voorheen en met een hologram van een maantje op je VISpas of een afbeelding van een tentje in de lijst met wateren, zit je ’s nachts toch net even relaxter te vissen. Zonder inzet van De KSN was dit niet mogelijk geweest.

Is het dan klaar? Als ik een dag op De KSN-stand op Carp Zwolle sta, dan kom ik veel vissers tegen die het wel best vinden zo. Water, vis en mogelijkheden genoeg. Ze kunnen hun ding doen. Belangenbehartiging klinkt leuk, maar ze hebben eigenlijk niks te klagen. En laten we eerlijk wezen, op veel water is het ook heerlijk toeven. Maar blijft het zo? Ik denk niet dat het ooit klaar is.

Sterker nog, er staat een nieuwe generatie uitdagingen voor de deur. Ontwikkelingen om ons heen waar we wat mee kunnen of zelfs mee moeten. De politiek roert zich. In een steeds groter wordend aantal gemeenten zijn moties ingediend om de hengelsport aan banden te leggen. Gelukkig zijn ze tot op heden allemaal gepareerd om voor ons vissers logische redenen.

Een ander punt is het uitzetten, op veel wateren noodzakelijk. We hebben een Intentieverklaring Karperuitzet met richtlijnen en vrije ruimte voor lokale invulling. Maar hoe deze richtlijnen in de praktijk zullen uitpakken, is de vraag. Het is goed om afspraken te maken en onduidelijkheden weg te nemen, maar het moet er niet toe leiden dat uitzetten te zeer onder druk komt te staan, want dan valt een van de pijlers van onze hobby er onderuit.

Ten slotte de beroepsvisserij. Er is grote onduidelijkheid over het effect van de beroepsvisserij op karperbestanden. En zeker met de populariteit van uitzetprojecten in gebieden waar ook een broodvisser actief is, viert speculatie hoogtij. Sportvisserij Nederland en federaties maken een vuist en vragen om een quotum in te stellen voor schubvis en een verbod op bepaalde vangstmethoden. Handhaving blijkt lastig te organiseren of krijgt (te) weinig prioriteit. Laten we proberen om met respect voor elkaar betere afspraken te maken. Er is nog genoeg te doen om de handel in weggevangen, duurbetaalde uitzetkarper terug te dringen. 


Met respect voor elkaar betere afspraken maken met het beroep.

De karperwereld verandert

Zeker stellen van onze hobby is één. Maar er is meer. De karperwereld verandert. Lood zal langzaam uitgebannen worden uit de visserij. Nieuwe vormen van karpervissen komen op, denk aan wedstrijden, soms op overvolle karperputten en karperstreetfishing. De KSN moet keuzes maken of en zo ja op welke wijze nieuwe ontwikkelingen worden omarmd of dat het beter is ze links te laten liggen.

Ook de berichtgeving verandert. Papieren bladen hebben het lastig, adverteerders zoeken andere kanalen, veelal online. Alle nieuws komt snel en verdwijnt net zo snel. De marketingmachines van commerciële partijen maar ook van de georganiseerde hengelsport draaien op volle toeren. Elke leverancier maakt films, heeft een eigen youtube kanaal en op de buis zijn er momenteel maar liefst drie programma’s over hengelsport en de onderwaterwereld. De evolutie in de karpervisserij wordt al jaren gedreven door de commerciële merken, daar zit het geld voor research & development.

Stuk voor stuk ontwikkelingen die rechtstreeks gevolgen hebben voor De KSN. De vraag die in het nieuwe Beleidsplan voorligt is op welke wijze wij met behoud van identiteit invulling kunnen geven aan de toekomst. We staan gelukkig sterker dan ooit in het netwerk van Sportvisserij Nederland, federaties, hengelsportverenigingen, commerciële bedrijven, bevriende verenigingen zoals BVK en VBK en niet te vergeten alle De KSN-vrijwilligers die zich inzetten voor onze hobby.

Lezend door De KSN-beleidsnota 2011 – 2015 en kijkend naar de voorlopige resultaten van de werkgroep Beleidsplan 2017 – 2021, zie ik dat er veel bereikt is en dat er ook nog een hoop te doen is. 


Voldoende aantrekkelijk viswater waar ieder z’n ding kan doen.

Positief vooruit

Best een serieuze opening voor een nieuwe voorzitter. De lat ligt hoog. En we moeten best van ver komen. Meer dan de helft van het bestuur is nieuw. De nadruk in de afgelopen 12 maanden lag op het openhouden van de spreekwoordelijke winkel. Iedereen die dit blad leest of andere media heeft gevolgd, weet dat Michel Hollaar ons is ontvallen en dat er een flink gat is geslagen in De KSN-organisatie.

Maar het gaat goed. Ons blad draait op volle toeren, de volgende editie belooft een bijzondere te worden. De jeugdkampen zitten (bijna) vol, evenals de Topcompetitie. Carp Zwolle was zeer geslaagd, zeker ook door aanwezigheid van de WK teams dames en heren. De regiomeetings worden drukbezocht en de uitzettingen draaien op volle toeren. Nieuws en agenda op onze website worden regelmatig aangevuld. De facebook tijdlijn heeft een recordaantal likes en ons nieuwe Youtube kanaal bevat een leuke collectie nieuwe filmpjes. Vele handen hebben licht werk gemaakt. 

Verantwoord uitzetten waarborgt één van de pijlers van onze hobby.


Ik wil graag afsluiten met een persoonlijk woord van dank aan Michel. Niet alleen voor wat hij voor De KSN heeft betekend, maar ook voor die ene vraag, ergens halverwege 2015, na afloop van een vergadering van een federatieve karperwerkgroep waar we beiden inzaten. Of ik zin had om eens na te denken over een rol in het landelijk bestuur van De KSN? Anderhalf jaar later heb je nu mijn eerste voorwoord gelezen. In weer een mooie editie van ons blad. Lees het van voor tot achter, op de bank in de huiskamer of achter je stokken in een heerlijk voorjaarszonnetje. Het is het laatste nummer wat uit slechts twee cijfers bestaat!

Paul Hendrix

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.