Wat vinden jullie? 

Dit stuk gaat over de toekomst van De KSN. Het is een voorbode voor het eerder aangekondigde beleidsplan. Maar voordat een beleidsplan voor 5 jaar in beton gegoten wordt, moeten er eerst keuzes gemaakt worden. Keuzes met impact. En net zoals dat bij elke vereniging het geval is, maken de leden de belangrijke keuzes.

In de komende periode zoeken we jullie op, via social media en live, op de landelijke meeting van zondag 26 november 2017 in De Meern. Zet deze datum alvast in je agenda. 
 
Maar begin met het lezen van dit voorwoord. 

Toekomstbestendige studieclub

Om iets te kunnen roepen over de toekomst is het goed om stil te staan bij waar we als vereniging vandaan komen en waar we nu staan. 
 
In het jubileum nummer DK 100 hebben jullie kunnen lezen dat De KSN ruim 40 jaar geleden is gestart als select gezelschap van gepassioneerde karpervissers. Doel was om kennis te delen over materiaal en techniek en om ervaringen uit te wisselen over vangsten. Studie én gezelligheid stonden centraal. Dat lees je ook nog terug in onze statuten, het is de eerste doelstelling. Leden kwamen bij elkaar en via de gestencilde De Karper werd iedereen op de hoogte gehouden, social media en website bestonden niet.

De manier waarop we tegenwoordig kennis en ervaring delen, vertoont nog aardige gelijkenis met toen. We organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten en we geven een blad uit. Aanvullend communiceren we met de leden via onze website en facebook. En net als in de begindagen is er contact tussen leden onderling, vanachter een device of aan de waterkant.

De focus is echter verschoven. Was het eerder pionieren op het gebied van techniek en materiaal, nu staat de beleving centraal. Het is een van de redenen waarom we Studie uit onze naam hebben gehaald. De commerciële karperindustrie heeft een enorme vlucht genomen, de beschikbare budgetten voor onderzoek en ontwikkeling bij grote internationale merken zijn enorm. Een club als De KSN is niet meer nodig om nieuwe materialen en technieken te verzinnen, het valt amper bij te houden, laat staan dat we voorop zouden willen lopen.

En toch wordt ‘studie’ gemist bij een flink deel van onze leden. En dan gaat het niet om de ontwikkeling van een nieuw landingsnet of onthaakmatras, of de introductie van het zoveelste visveilige systeem. Als we kijken naar het heden en de toekomst, dan zou er meer aandacht moeten zijn voor onderzoek naar de effecten van uitzettingen, de ontwikkeling en de effecten van nieuwe trendy karperputjes of de ontmoediging van loodgebruik ter voorbereiding op een opgelegd verbod. Ook het beschermen van (nachtelijke) visrechten die bij menige gemeente onder vuur liggen, het wapenen tegen de invloed van het beroep op de (karper)visstand en wat te denken van de effecten van de kaderrichtlijn water met overdadige wiergroei als ogenschijnlijk gevolg. Deze onderwerpen zijn samen te vatten onder de noemer belangenbehartiging en sluiten daarmee prima aan op onze doelstellingen. 


Onderzoek naar de effecten van uitzettingen blijft nodig.

Krachten bundelen

We merken dat studie als ondersteuning van belangenbehartiging veel tijd vergt en dat het is weggelegd voor een beperkt aantal vrijwilligers binnen onze vereniging. Daarom zoekt De KSN de samenwerking op met Sportvisserij Nederland, de federaties en de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer. De bij deze partijen aanwezige kennis en mensen kunnen we aanwenden om onze leden en andere geïnteresseerden te informeren.

De samenwerking gebeurt via allerlei geledingen. Leden van het De KSN bestuur schuiven regelmatig aan bij overleg met Sportvisserij Nederland en de federaties over thema’s als jeugd, visstandbeheer en monitoring. De KSN is (bijzonder) lid van Sportvisserij Nederland en van enkele federaties en heeft als zodanig spreekrecht op algemene vergaderingen. De KSN bestuursleden en regiovertegenwoordigers nemen ook zitting in besturen van federaties of in federatieve en lokale karperwerkgroepen. En De KSN levert indirect een heel legioen aan vrijwilligers zodra de jaarlijkse uitzettingen op de agenda staan. 


Een heel legioen aan vrijwilligers gemobiliseerd zodra de jaarlijkse uitzettingen op de agenda staan.

Het vergt een continue lobby van De KSN bestuurders en vrijwilligers om anderen te overtuigen van nut en noodzaak om actief te worden en te blijven op het niveau waar het er toe doet. De ervaring leert dat, net als bij alle andere clubs waarbij vrijwilligers het verschil moeten maken, de interesse en bereidwilligheid tanende is. Als de zittende populatie het tijd vindt om het stokje na een aantal vaak intensieve jaren over te dragen, blijkt dat opvolging niet voor het oprapen ligt. In een aantal De KSN regio’s speelt dit concreet. Ook de besturen van federaties, hengelsportverenigingen en werkgroepen kunnen de nodige versterking gebruiken, liefst uit de hoek van karpervissers. 

We moeten onze visrechten blijven beschermen.


Het is een keuze van de leden van De KSN of de beschikbare tijd en energie van het bestuur, de regiovertegenwoordigers en alle andere vrijwilligers in deze belangenbehartiging gestoken moet worden.

Activiteitenvereniging

De KSN kent ook een andere kant. Sinds de oprichting organiseren we tal van activiteiten waarin de gezelligheid voorop staat. Voorbeelden zijn de eerder genoemde deelname aan beurzen, de jaarlijkse landelijke meeting en een druk winterprogramma in de regio’s met lezingen voor ieder wat wils. Daarnaast organiseren we een nationaal en regionale jeugdkampen, regionale fish-inns, de Topcompetitie Karper en deelname aan het WK. Deze activiteiten hebben elk hun eigen doel, met als gemeenschappelijke deler het geven van invulling aan de behoefte van de leden van De KSN.

De bijna 2.000 leden hebben een dusdanig verschillende achtergrond, dat het niet meer mogelijk is om alleen activiteiten te organiseren die voor alle leden even aantrekkelijk zijn. De een vindt aansluiting bij jeugdkampen, eerst als deelnemer en later als begeleider. Terwijl de ander houdt van het competitieve element. En wat te denken van onze leden die gewoon hun ding willen doen, lekker bezig zijn aan de waterkant met een De Karper in de vistas, in gezelschap van een goede maat of toch liever alleen. 

Lekker bezig zijn, in gezelschap van een goede maat of liever alleen.

Niet iedereen hoeft met alle activiteiten evenveel affiniteit te hebben. Heel ver in het verleden was er sprake van een beuk tussen vissers op boerenkarpers en kweekvarianten. En iets minder lang geleden dreigde heel karpervissend Nederland en daarmee ook De KSN gesplitst te worden in vissers op betaalwater versus openbaar water. En nu heb je leden die niets moeten hebben van het wedstrijdelement terwijl een heel fanatieke club leden zo ongeveer leeft voor het podium. En zo gaan we ook discussie krijgen over karperputjes en streetfishing op karper. Past het wel bij de club of niet?

De KSN heeft eerder bewezen om controversiële ontwikkelingen in onze hobby te lijf te kunnen en met succes.

Samengevat richten we onze pijlen richten op het zekerstellen van onze hobby door de ontwikkelingen te volgen en te anticiperen op wat er komen gaat. Dat doen we met partijen die ons goed gezind zijn en het beste met ons voor hebben. Daarnaast organiseren we een divers aanbod aan activiteiten, variërend van bijeenkomsten en kampen tot wedstrijden waarin gezelligheid centraal staat en de leden vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Paul Hendrix 
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.