Standpunt De KSN: Karpervijvers

0 533
13 sep

De KSN heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de nieuwe trend van karpervijvers. Lees meer ...

Het initiëren van hoog bezette karpervijvers is een goede mogelijkheid om nieuwe sportvissers aan te trekken, in het bijzonder de jeugd. Met name de verhoogde vangkans op een interessante sportvis maakt deze viswateren aantrekkelijk. 


De KSN is enthousiast over hoog bezette karpervijvers, mits het welzijn van de karper niet in het geding komt. 

De visrechthebbende dient voorlichting te geven over de te gebruiken materialen (geen zwaar karpermateriaal) en omgang met de vis (gebruik onthaakmat en dergelijke). 

Indien de karperbezetting de natuurlijke draagkracht van het water overschrijdt, wordt bijgevoerd om de conditie van de karpers op peil te houden. 

Het overzetten van (te groot gegroeide) exemplaren moet op een verantwoorde manier plaatsvinden, zo nodig in overleg met een waterbeheerder of andere visrechthebbende. 

Als spiegelkarpers worden overgezet op een water waar een Spiegelkarperproject loopt, worden ze bij voorkeur gefotografeerd en aangemeld bij coördinator van het project.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties