Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2017

0 762
28 jan

Op 11 maart vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de KSN plaats in Bilthoven bij Sportvisserij Nederland. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

 Datum:11 maart 2017
 Aanvang:13:30 uur
 LocatieKantoor van Sportvisserij Nederland
Leyenseweg 115
3721 BC  Bilthoven

Agenda Algemene Ledenvergadering 
  1. Opening 
  2. Aanvullingen en vaststellen definitieve agenda 
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 november 2016
  4. (Her-)benoeming van bestuursleden 
  5. Jaarverslag 2016  
  6. Financieel verslag 2016  
  7. Benoeming leden voor de kascontrole commissie 
  8. Benoeming van regiovertegenwoordigers 
  9. Rondvraag 
  10. Sluiting

Ad 3) De notulen van de vorige vergadering kunnen via deze link gedownload worden.

Ad 4) Het bestuur draagt Jan van 't Westeinde voor als penningmeester.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties