De karper is van de karpervisser

0 6142
31 mei

De schubvis is van de sportvisser, de karper is van de karpervisser : Gezien alle commotie die is ontstaan over het feit dat de overheid, zonder enig overleg met de betrokken visrechthebbende federatie Sportvisserij ZuidwestNederland, de zegenvergunningen op de Benedenrivieren heeft verruimd, is De KSN voorzitter Arjen Kempen achter zijn PC gekropen en heeft hij zijn voorwoord geheel hieraan gewijd. Bij wijze van uitzondering is zijn voorwoord reeds vier weken voor het verschijnen van De Karper 88 hier te lezen.

DE SCHUBVIS IS VAN DE SPORTVISSERIJ, DE KARPER IS VAN DE KARPERVISSER!

Traditie, zo werd laatst de beroepsvisserij ergens genoemd, een traditie die we in ere moeten houden. Eén zin, heel makkelijk uitgesproken, maar waar wij als De KSN toch wel een andere kijk op hebben. Volgens mij praten we gewoon over een bedrijfstak, al dan niet professioneel, waar geld de drijfveer is, en niet zoals ze ons willen doen geloven de traditie. Natuurlijk bestaat de beroepsbinnenvisserij al lang, maar als er net als in een andere bedrijfstak geen droog brood meer valt te verdienen, is het op. Einde verhaal. De voddenboer, de melkboer, de rijdende supermarkt, allemaal Nederlandse traditionele beroepen die niet meer bestaan, zonder compenserende, afvloeiings- of uitkoopregelingen, gewoon verdwenen. Het bracht geen brood meer op de plank, laat staan dat er nog wat over was voor beleg. Allemaal onderdeel van ons verleden, het leven staat echter niet stil maar gaat altijd vooruit. Alles, ook de beroepsbinnenvisserij, moet en gaat hierin mee.

Nooit meer (Spiegel-)karper op de visafslag !

Sportvissen is een zeer belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. In Nederland houden zich ruim 150.000 mensen redelijk tot zeer actief bezig met karpervissen. Gemiddeld besteden wij ergens tussen de € 700,00 tot € 900,00 per jaar (Rapport 2.04.05, Smit, M., B. de Vos en J.W. de Wilde, 2004) aan deze vorm van visserij. Op jaarbasis zijn wij karpervissers dus goed voor een omzet tussen de € 100 en € 130 miljoen. Zoals je wellicht is opgevallen baseer ik deze bedragen op cijfers uit 2004. Gezien de explosieve groei van de sportvisserij in het algemeen en de karpervisserij in het bijzonder is het zeer aannemelijk dat het reële bedrag wel eens een factor of twee tot vier hoger kan liggen. De omzet in de totale hengelsportmarkt in Nederland is becijferd rond de miljard euro. We zijn met twee miljoen mensen die weleens een hengeltje uitgooien, ruim 500.000 van ons die dit in georganiseerd verband, bij een hengelsportvereniging met een VISpas, doen. Sportvisserij Nederland die het stempel Koninklijk mag dragen, het NOC/NSF waarbij we sinds kort zijn aangesloten. Kortom de sportvisserij is niet meer weg te denken en moet overal, ook in politiek Den Haag, serieus genomen worden.

Ik ben zelf eigenaar van een bedrijf van bijna 70 jaar oud. Tradities en sentimenten tellen niet, hadden wij ons bedrijf niet aangepast aan veranderende omstandigheden, aan veranderende wetten, dan hadden we allang niet meer bestaan. Een mooi voorbeeld is het volgende. Binnen de watermarkt ontstond een paar jaar geleden een behoefte om het drinkwater te desinfecteren om Legionella te bestrijden. Vanuit de markt zijn meerdere systemen op de markt gebracht om aan de marktvraag te voldoen. In Nederland hebben we echter de beste waterkwaliteit van de wereld en is het absoluut niet gewenst om drinkwater extra te gaan behandelen. Na een aantal jaren is hiervoor wetgeving opgesteld om de markt te reguleren en moest de geplaatste apparatuur aan allerlei eisen gaan voldoen. Lukte dit de fabrikant niet, dan moesten alle apparaten zonder pardon en met terugwerkende kracht verwijderd worden. Dit betekende voor meerdere bedrijven, die soms al bijna tien jaar op de markt actief waren, dat ze moesten stoppen. Er is becijferd dat deze strengere regels en zeer strikte handhaving een verlies van ruim 200 tot 300 arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Je zal misschien denken wat moet ik hiermee? Ik stel mezelf de vraag waarom kan dit niet met de Nederlandse beroepsvisserij? 

Zegentrek ?  Alleen nog toegestaan bij een visserijkundig onderzoek !

Voor de consumptie zijn we in Nederland niet afhankelijk van de beroepsbinnenvissers, de gevangen schubvissen verdwijnen uit ons land voor productie van vismeel of worden uitgezet op visvijvers in bijvoorbeeld België. Natuurlijk wordt er nog gevangen voor de consumptie, bijvoorbeeld snoekbaars, maar die druk kunnen onze huidige bestanden niet meer aan. De gevolgen zijn enorm, de schubvisbestanden gaan in een moordend tempo achteruit en het te vangen schubvisaanbod voor de economisch gezien veel belangrijkere sportvisserijsector wordt steeds kleiner. Een sportvisser vangt geen karper voor de consumptie, een sportvisser vangt geen brasem, vangt geen snoek voor de consumptie. Deze soorten zijn daarentegen wel van levensbelang voor onze hengelsportbeleving en de niet te onderschatten de economische bijdrage aan de hengelsportbranche. De sportvisserij investeert flink ten gunste van onze visbestanden. Er worden dure maatregelen getroffen om de brasem tegen de aalscholver te beschermen. Wij karpervissers betalen onze eigen karpers al zelf, zetten ze zelf liefdevol uit door middel van vele spiegelkarperprojecten.

En dan de beroepsvisser, die heeft niet het morele besef om “onze” karpers te laten zwemmen en/of terug te zetten.

Het enige meer waar de overheid de visserij zelf reguleerde, het IJsselmeer, is bijna leeg, letterlijk leeggevist. Nu lijken de Benedenrivieren de klos te worden van het volgende “wan” beleid van de overheid en de ongebreidelde (schub)vishonger van de beroepsbinnenvisserij. Laten we wel zijn, de beroepsvissers zijn een bedrijfstak die hun eigen inkomstenbron, de paling, hebben opgevist en nu hun begerig oog hebben laten vallen op onze schubvissen. Wat heeft een sportvisser aan wateren waar je geen schubvis meer kan vangen? Een evenwichtig en goed beleid is noodzakelijk om onze sportvisserij niet volledig in zijn hemd te zetten.

Daarom zijn we bij De KSN ook een fervent tegenstander van benutten van schubvisbestanden. Het weggeven van onze schubvisbestanden kan niet langer en moet verboden moet worden. Zo snel mogelijk. Laat onze schubvisbestanden met rust, laat ze voor de sportvisserij met rust, laat ze voor de toekomst van onze kinderen met rust. De beroepsbinnenvisserij, die traditie, die houden we in ere door er tientallen jaren na heden nog over te praten hoe het allemaal vroeger ging en was.Maar vooral om tientallen jaren na heden te kunnen zien, te kunnen beleven en te kunnen zeggen hoe mooi het NU allemaal is geworden. Gezonde schubvisbestanden waar elke sportvisser met volle teugen van kan genieten.


De KSN blijft “Met het oog op de toekomst” gericht.

Steun ons en word lid !
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.