Nederlands Kampioenschap Karpervissen

Het Nederlands Kampioenschap Karpervissen (NKK) is in het leven geroepen om een goede selectie te verkrijgen welke uitgezonden kan worden naar de wereldkampioenschappen karpervissen voor zowel dames als heren. Georganiseerd door Sportvisserij Nederland in samenwerking met de KSN zullen 6 dames koppels en 14 heren koppels over twee wedstrijden; strijden om de eer op hetzelfde parcours. Voor 2020 is dat de Grote Rietplas te Emmen. De selectiewedstrijden bestaan uit twee gedeeltes, dit alles om zo goed mogelijke deelnemers te kunnen selecteren voor de aankomende WK’s. 

 • Vissen op karper volgens de regels van officiële regels van de FIPSed hier en daar wat aangepast voor de situatie van het parcours (meer info zie bijlage). 
 • Beoordeling van vis vaardigheden door specialistische scouts (meer info zie bijlage). 

Het is aan de bondscoach om uit het deelnemersveld de juiste vissers te halen welke volgens zijn (in overleg met de scouts) inzicht het meest geschikt zijn om dat jaar de beste prestatie neer te zetten op het WK. Dit gebeurd dus niet aan de hand van de classificatie van de wedstrijd, hier kunnen geen rechten van deelname aan het WK worden ontleent. Misschien een optie om hier die sheet van selectiecriteria in te verwerken? Of volgt dat later in dit stuk? 

Deelname en Teams

Deelname aan het evenement is gratis, wel moet je beschikken over een geldige Vispas en lid zijn van de KSN. Ook kan je je vinden in de voorwaarden waaraan een deelnemer aan het WK moet voldoen (zie bijlage). Er is geen prijzenpakket al ontvangt elke deelnemer wel een herinnering van deelname aan het NKK en natuurlijk voor de eerste 3 plaatsen is er een passende trofee. Een koppel moet bestaan uit minimaal 2 vissers welke aan beide selectiewedstrijden moeten deelnemen. Dit mag aangevuld worden met een runner welke ook toegang heeft tot de ring, maar geen vis technische handelingen mag verrichten.

Datums en tijden

Eerste selectie-wedstrijd

 • Voor info en deelname :
  Herenteams: Rob Delgrije 06 27520340

  Damesteams: Lizette Beunders 06 10938125

Tweede selectie-wedstrijd

 • Voor info en deelname :
  Herenteams: Rob Delgrije 06 27520340

  Damesteams: Lizette Beunders 06 10938125

Voorwaarden deelname WK team

Om deel te kunnen nemen in het WK moet het profiel van een WK deelnemer van Team Holland je passen. Hieronder staat puntsgewijs geformuleerd waar wij aan denken waar een goede teamspeler WK visser aan moet voldoen. Ook staat er in genoemd waar je mee rekening dient te houden als je geselecteerd wordt voor het WK-team( dit geldt ook voor eventuele Runners).
 • Je bent trots dat je voor Nederland mag deelnemen aan het officiële WK.
 • Je hebt al enige wedstrijdervaring of bent bereid deze op te doen.
 • Je werpt zowel met een spomb als met een beaasde rig minimaal 100 meter. Deze afstand van 100 meter werp je ook in precisie .
 • Je beheert een goede techniek als het gaat om het knopen van onderlijnen en hebt daarin ook een goede diversiteit.
 • Je hebt een gedegen kennis over de diversiteit in aas, en voerstrategie.
 • Je bent fysiek en mentaal fit (probleemloos 72 uur alles kunt geven in het wedstrijdvak).
 • Je bent een teamplayer en stelt het teambelang altijd voor het individuele belang.
 • Je zult behoorlijk wat tijd moeten investeren. Deelname aan de twee selectiewedstrijden (verplicht), vissen van de oefeninterland (min 4 dgn)/voor vissen op locatie van het WK.
 • Deelname aan het WK (min 5 dgn). Bijwonen van trainingen en ook ontwikkelen van je vaardigheden en dat kost tijd. 
 • Je zult als koppel voor minimaal 200 kg aas(in overleg met bondscoach) moeten zorgen wat beschikbaar is voor jezelf en andere teamleden.
 • Alle benodigde materialen die noodzakelijk zijn voor het WK heb je tot je beschikking (actiepunt: basislijst materialen opstellen)
 • Geldig lidmaatschap van Sportvisserij Nederland (Vispas) en KSN zijn een vereiste.
 • Kosten van inschrijving WK, vervoerskosten naar het WK, kosten verblijf kunnen vaak uit het budget betaald worden beschikbaar gesteld door Sportvisserij Nederland en de KSN. Bij WK
 • wedstrijden op grote afstand(vliegen) kan een eigen bijdrage nodig zijn.

Sponsoring

Om je privé kosten te drukken in de aanloop en tijdens het WK is het toegestaan om privé sponsors te laten zien voor en tijdens het WK in de vorm van in de hoeken geplaatste banners/vlaggen. Deze privé sponsoren hebben geen invloed op de door de bondscoach in samenspraak met het team gemaakte tactiek, afspraken en aas keuzes. Tijdens officiële WK aangelegenheden is het verplicht om de door Sportvisserij Nederland ter beschikking gesteld kleding te dragen.

Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met de bondscoach

Regelgeving tijdens Nederlandse Kampioenschap Karpervissen

Loting

De loting voor de eerste selectiewedstrijd gaat als volgt:
 • Eerst wordt een nummer getrokken(1-20) om het koppelnummer te bepalen deze blijft ook staan voor de tweede selectiewedstrijd. Daarna wordt het steknummer getrokken(1-20) 
Loting tweede selectiewedstrijd gaat als volgt:
 • Aan de hand van vangsten van de eerste selectie worden de stekken ingedeeld in 4 klassen zeer goed, goed, matig of slecht. Dit kan aangepast worden naar vangsten vanuit de eerste selectiewedstrijd. Maar de opzet is dat koppels welke een slecht of geen vangende stek hadden geloot nu op en zeer goede of goede stek komen te zitten(en vice versa) zodat de vangkansen nagenoeg voor iedereen gelijk zijn. (klassement 1-5 > loting uit stekken “slecht” klassement 6-10 > loting uit stekken “matig” klassement 11-15 > loting uit stekken “goed” klassement 16-20 > loting uit stekken “zeer goed”). 
De vangsten van voorgaande selectiewedstrijd bepaald dus uit welke stekken je gaat loten, hopelijk verdeeld over de 4 soorten, zeer goed, goed, matig en slecht.

Beoordeling van Scouts: 

 • In de ochtend/middag voorafgaand aan de selectie wedstrijd zullen vaardigheden door gespecialiseerde scouts bekeken kunnen worden. We hebben gekozen om 4 vaardigheden welke van belang zijn als goede WK-teamspeler te beoordelen. Deze vaardigheden worden beoordeeld met een cijfer van 1-10. Deze beoordeling staat los van de karperwedstrijd, maar zal wel per deelnemer worden gecommuniceerd met de verantwoordelijke scout zodat in geval van een laag cijfer je kan werken om je op dit punt te verbeteren. De “werp disciplines” zijn voor iedereen inzichtelijk, de aas en rig vaardigheden alleen voor de bondscoaches en betreffende deelnemer zelf. Ruim voor aanvang van de selectiewedstrijd zal je een mail krijgen met uitgebreide informatie over de “vaardigheidstest”. 
 • Afstand werpen Op een speciaal uitgezette baan gaan we bekijken wat de afstand is welke je gooit daarin wordt ook de precisie en techniek.
 • Precisie werpen Op een bepaalde afstand wordt gekeken hoe dicht je bij de “targetspot” komt.
 • Rig kennis Aan de hand van de door de scout geschetste situatie wordt je gevraagd om een rig te knopen geschikt voor deze situatie. Tijdens de wedstrijd zal hij je kunnen vragen deze rig toe te lichten.
 • Voer/aas kennis Aan de hand van de door de scout geschetste situatie vraagt een scout je en voerkeuze/strategie op papier te zetten. Ook hier kan tijdens de wedstrijd om een toelichting worden gevraagd.

Wedstrijdregels:

 1. Een NKK wedstrijd heeft een tijdsduur van minimaal 40 aaneengesloten uren. De wedstrijdleider heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 30 uur van de wedstrijd is gevist, is de wedstrijd geldig en wordt de uitslag opgemaakt. Bij afgelasting of geringere duur kan door De KSN worden besloten tot vervallen of het opnieuw laten vissen van de wedstrijd. 
 2. Voor de wedstrijd worden 2 of 4 sectoren van respectievelijk maximaal 10 of 5 stekken uitgezet, het aantal sectoren en stekken blijft tijdens de tweede selectie wedstrijd gelijk. Binnen de sectoren zijn de stekken zoveel mogelijk aaneengesloten, tussen de sectoren kunnen onderbrekingen worden gerealiseerd. Zonder toestemming van de wedstrijdleider mogen er geen vlaggen, beachflags en banners op en langs het wedstrijdparcours geplaatst worden.
 3. De hart op hart afstand tussen de stekken bedraagt minimaal 50 meter, waarbij steknummer 1 altijd gesitueerd is aan de linkerzijde indien men voor het water staat. Aan de linkerzijde van een kop- en rechterzijde van een staartstek wordt zo nodig een extra paaltje als markering van de te bevissen zone geplaatst. Voorbij dit markeringspaaltje mag niet worden gevist. 
 4. De stek van het koppel wordt gemarkeerd door een nummer op een in de grond geslagen paaltje. Dit nummer komt overeen met zijn steknummer op de deelnemerskaart. Elk koppel heeft vrijelijk de beschikking over een ruimte van maximaal 8 meter links en rechts van het markeringspaaltje tot aan de oever. Het vak is aangegeven met rood wit lint. In deze ruimte moeten zij hun schuil middelen in discrete kleuren (groen, khaki of ‘camouflage’) plaatsen. De schuil middelen dienen op veilige afstand van de openbare weg te staan. De deelnemers dienen zich discreet en rustig te gedragen. Het vissen dient binnen deze ruimte van circa 8 x 16 meter plaats te vinden (ingooien, binnenhalen voeren en landen van de vangst). Het is verboden het wedstrijdwater te verlichten met fakkels of lampen. Wel is discrete verlichting in de tenten en bij het landen van de gehaakte vis toegestaan. Het maken van open kolen en/of houtvuren is verboden zoals ook Barbecueën. Tijdens wedstrijden is per koppel het gebruik van een toiletemmer verplicht. 
 5. Er mag met maximaal vier hengels per koppel gevist worden. De maximale lengte van de hengel bedraagt 4,00 meter. Het minimale te gebruiken werpgewicht bedraagt 50 gram. Er moet met visveilige haaksystemen worden gevist. Bij twijfel wordt dit beoordeeld door de wedstrijdleider. Tijdens het vissen is slechts een enkele haak per hengel toegestaan; het gebruik van een hair/D- rig is verplicht. Het aas mag niet rechtstreeks op de haak geplaatst zijn, geen zig-bugs, geen zig aligna,s. Het is toegestaan een onbeperkt aantal hengels voorhanden te hebben. Deze hengels dienen verticaal achter de gebruikte hengels te staan. Het gebruik van boten, van radiografisch bestuurbare apparaten, van fishfinders en/of dieptemeters is niet toegestaan. Het vissen met Floats en dobbers is verboden. Het aan het wateroppervlakte aanbieden van aas is niet toegestaan. Ter controle van het gebruikte aas en visveilige systemen mag de wedstrijdleider te allen tijde een deelnemer verzoeken om één of meerdere hengels in te draaien. 
 6. Alleen het volgend aas/voer is toegestaan: geweekte/gekookte zaden, granen, noten, boilies en pellets. Kunstvormen van voornoemde producten of nabootsingen van levend aas mogen eveneens als aas worden gebruikt. Levend aas en aas van dierlijke afkomst niet vermalen tot poeder/mee verwerkt in de mix is niet toegestaan. Aas mag bevroren de ring worden ingenomen maar niet bevroren worden gevoerd. Alle mixen op basis van voornoemde producten mogen worden samengeperst tot ballen van maximaal 70 millimeter. Voeren buiten het aan een koppel toegewezen zone is niet toegestaan. Voeren dient met mate te geschieden met een maximum van 100 kg droog mag aanwezig zijn in de ring per koppel  De KSN kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen voor een wedstrijd aanwijzingen c.q. beperkingen opleggen met betrekking tot de hoeveelheid aas en voer. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of worden achtergelaten. 
 7. Het is toegestaan tot aan de knie in het water te gaan tijdens de voorbereidingstijd. Tijdens de wedstrijd alleen indien een gehaakte vis wordt binnengehaald en voor plaatsing van de bewaarzakken. 
 8. Bij het eerste signaal mogen de deelnemers de ring in om hun materiaal op te bouwen en uitpeilen, voeren is nog niet toegestaan! Het gebruik van maximaal twee markeerdobbers / hengels binnen de eigen te bevissen zone is toegestaan tijdens de voorbereidingstijd. Tijdens de wedstrijd zijn de markeer dobbers uitsluitend tijdens het voeren en het inwerpen van het aas toegestaan. Bij het tweede geluidssignaal (een uur later),mag er met voeren en vissen worden begonnen. Voeren mag alleen met de hand, een voerschep of een werppijp. Met de hengel alleen met spombs c.q. spods c.q. baitrockets. Deze mogen niet groter zijn dan een diameter van 70 millimeter en een lengte niet langer dan 200 millimeter. Na minimaal 40 uur vissen wordt het einde van de wedstrijd met een geluidssignaal kenbaar gemaakt. Alle hengels dienen dan onmiddellijk te worden ingedraaid. Een voor het eindsignaal gehaakte en voor het eindsignaal bij een controleur c.q. de wedstrijdleider mondeling of telefonisch gemelde karper, mag nog maximaal 15 minuten na afloop worden geland en telt dan mee voor het wedstrijdresultaat. Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan zonder toestemming van de wedstrijdleider nog materialen en/of aas/voer in of uit het vak te brengen of te halen. 
 9. Op/in de stek/ring mogen zich alleen de deelnemers van die stek, de controleurs, de scouts, de wedstrijdleiders en bij het team behorende eventuele runner bevinden. Deze runner mag ten alle tijden geen hengelsportmateriaal aanraken/aangeven en dat geldt ook voor het voer/aas. De deelnemers van de stek mogen alleen na toestemming van de controleur de stek/ring verlaten. Derden mogen alleen na toestemming van de wedstrijdleiding de stek betreden. Het betredingsverbod voor niet bevoegden geldt vanaf de aanvang van de voorbereidingstijd tot het moment waarop de laatste weging van de vis van het betrokken koppel is voltooid. 
 10. Elk koppel dient de beschikking te hebben over voldoende (minimaal 3 per visser) bewaarzakken (minimaal 90 x 110 cm), twee landingsnetten (armen minimaal 100 cm lang ), een (vochtige) onthaakmat (minimaal 70 x 110 x 6 cm) en een met water gevulde emmer. Er mag één karper per bewaarzak worden bewaard. De vangst van een karper dient zo spoedig mogelijk telefonisch te worden gemeld aan een controleur, deze komt dan zo snel mogelijk voor de weging. Na toestemming van de controleur mag de karper uit de bewaarzak op een gereed liggende onthaakmat worden geplaatst, de controleur weegt de vis met een door de wedstrijdorganisatie beschikbaar gesteld weegschaal en weegzak. De vanger dient te tekenen voor het geconstateerde gewicht. Hierna is geen beroep meer mogelijk ten aanzien van dit gewicht. Na de weging en het fotograferen van de gevangen karper wordt deze voorzichtig teruggezet in het wedstrijdwater wacht de controleur tot de karper zelfstandig is weggezwommen. 
 11. De deelnemer dient iedere gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd en voorzichtig kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden karper dient in levende staat te verkeren. Het opzettelijk vals haken van karper is verboden. Overtreding van dit artikel leidt tot een rode kaart. 
 12. Alleen karper (Cyprinus carpio carpio) en in zijn varianten kan ter weging worden aangeboden. Een koppel dat de karper beschadigt of onvoorzichtig aanbiedt kan worden bestraft met een gele kaart (het gaat hierbij om een verse beschadiging, zulks ter beoordeling van een controleur en de wedstrijdleider). In een dergelijk geval zal het gewicht van de betrokken vis niet meetellen als vangst. 
 13. Om in de einduitslag opgenomen te worden moet de deelnemerskaart met de totale uitslag van de weging(-en) door één van de deelnemers van een koppel voor akkoord worden getekend. 
 14. Deelnemers dienen de aanwijzingen van controleurs, wedstrijdleider en bevoegde én herkenbare personen ( bijvoorbeeld een BOA of politieagent ) onmiddellijk op te volgen. Gebeurt dit niet dan ontvangt men een gele kaart. 
 15. Een koppel dat zonder toestemming van de wedstrijdleider voor het laatste signaal de wedstrijd heeft verlaten ontvangt alsnog een gele kaart. 

Klassering en prijzen:  

 1. Alle koppels worden per sector geklasseerd volgens het door hen gevangen gewicht, waarbij degene die het meeste gewicht heeft gevangen nummer 1 verkrijgt enz. De sectoren worden samengevoegd tot een eindklassement.
 2. Bij de tweede selectie wedstrijd gaat de klassering van de eerste selectiewedstrijd de volgorde van loting bepalen. Diegene met de slechtste vangst komt op de stek te zitten waar in de eerste selectiewedstrijd het meest aantal kg (beste) is gevangen (en omgekeerd). Het is aan de wedstrijdleiding om deze gegevens te bepalen. 
 3. Aan deze wedstrijd zijn geen prijzen verbonden, wel zal iedereen een passende herinnering ontvangen. 
 4. De beoordeling door de scouts valt buiten de klassering van de wedstrijd. Deze beoordeling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt , alleen de “werp wedstrijden” zijn voor iedereen inzichtelijk. De conclusie van de Rig en aas scouts zijn alleen inzichtelijk voor de bondscoaches en kan besproken worden met de beoordeelde deelnemer zelf. 

Sancties: 

 1. Een gele kaart kan tijdens de wedstrijd alleen worden aangezegd door een controleur en na overleg met de wedstrijdleider worden uitgereikt. Koppels die een eerste gele kaart ontvangen worden gekort met de zwaarst wegende vis. Dit houdt in dat de zwaarst wegende vis welke gevangen is tijdens de selectiewedstrijd waar de gele kaart is uitgereikt niet meetelt. Voor de tweede kaart geldt de op een na zwaarst wegende vis, bij een derde gele kaart is het rood en betekent diskwalificatie! 
 2. Een rode kaart kan ook direct worden uitgereikt bij zware overtredingen. 

Overig :

 1. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het wedstrijdreglement en de algemene voorwaarden. 
 2. Voor de deelnemers aan de NKK wedstrijden gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door de organisatie een ontheffing is verkregen die vooraf digitaal of schriftelijk naar alle deelnemers is gecommuniceerd. 
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider en in laatste instantie het bestuur van De KSN.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.