OPZEGGEN

Conform onze statuten  en huishoudelijk reglement  moet uw opzegging voor het contributiejaar 2018 voor 01 december 2017 op onderstaande wijze door ons zijn ontvangen.

Wijzigingen in uw lidmaatschapsgegevens (email-) adres, bankrekeningnummer enz.) en opzeggingen worden alleen verwerkt als zij verzonden zijn aan het emailadres administratie@deksn.nl, of schriftelijk per post aan:

De Karper Sportvisserij Nederland (De KSN)
Postbus 91
4140 AB Leerdam