De KSN Klachtenprocedure

  • Mocht er een klacht zijn over één of meerdere (bestuurs)leden, dan kan deze worden gemeld bij de voorzitter via voorzitter@deksn.nl
  • Indien het een klacht over de voorzitter betreft, dan kan de penningmeester bereikt worden via penningmeester@deksn.nl
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
  • Binnen een maand krijgt de indiener informatie over de behandelingsprocedure en vervolgens over het resultaat.