De Karper

De Karper verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. Vier maal per jaar dus. Alle artikelen worden door de leden zelf geschreven en door de eigen redactie geredigeerd. Met elke keer weer 80 pagina's boordevol kennis, informatie, foto's, actualiteiten en nog veel meer.

Contactgegevens De Karper:

Kopij-adres mail: redactie@deksn.nl
Kopij-adres schriftelijk: : Postbus 91,  4140 AB  Leerdam

Jouw artikel in De Karper?

Zonder inbreng van de leden kunnen wij ons magazine niet publiceren. Karpervissers vissen in de eerste plaats, maar ons magazine hoort er ook bij. Een magazine waarin je jezelf herkent, gevuld met vistips, artikelen, verslagen. Een inhoud die je naar de waterkant doet snellen. Een magazine waarin je ook kunt lezen waar De KSN allemaal mee bezig is en vooral wat er bereikt wordt. Onze karperwereld is groter dan alleen de waterkant en De KSN profileert zich meer en meer. Help ons mee De Karper nog beter te maken en stuur je bijdrage in.

Deadline kopij

De deadlines voor het inzenden van kopij liggen 6 weken voor de verschijningsdatum.

Artikelen

Bijdragen in Word per e-mail. Om enige exclusiviteit te garanderen hanteren we de regel dat artikelen niet al eens eerder ergens geplaatst mogen zijn. Let bij het schrijven op je spelling en voer altijd eerst zelf de spellingcontrole uit. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten en tekstueel aan te passen. Waar nodig zullen we contact met de schrijver opnemen. De redactie beslist over de plaatsing van een artikel. Plaatsing van een ingezonden bijdrage kunnen we niet garanderen.

Foto's

Illustraties en fotomateriaal bij je artikel aanleveren als aparte bestanden in .jpg of .pdf en niet in het artikel "plakken". Beeldmateriaal digitaal aanleveren via bijvoorbeeld WeTransfer. De fotobijschriften apart bijvoegen, onderaan je artikel of in een apart bestandje.

Contact 

In het colofon van De Karper en op de site staan de redactie-contactadressen. Het makkelijkst gaat het via redactie@deksn.nl